Supply chain Medewerker ( Regio Ninove).

13-8-2018 herne
description de la fonction

Als supply chain medewerker voor de aankoopafdeling zorg je voor onderstaande taken :

- Je zorgt voor de opvolging en de optimalisatie van de goederenflows naar het warehouse.
- Jestaatinvoorhetorder- envoorraadbeheerensignaleertafwijkingeninde
vooropgesteldebestelvoorstellen.
- Jeanalyseertenmonitortdevoorradenperproductgroep.
- Jeopereertalsdraaischijftussendevraag(naaraanleidingvananalysesuithetverleden)
enhetaanbod(inkadervanplanning).
- Daarnaastbeheerjeookdeflowvaninformatiem.b.t.totdevolledigesupplychain.
- Jehoudtnauwecontactenmet dekeysuppliers.
- Jeorganiseertmaritiemetransporten.

vos atouts

Bijvoorkeurervaringineengelijkaardigefunctie enkennisvanincoterms
- ZeergoedekennisvanhetNederlandsenhetEngelszijnvereist,eengoedekennisvanhet
Fransmooimeegenomen.KennisvanhetChineesiseveneenseengrootpluspunt.
- Analytischsterkzijn
- Prioriteitenkunnenstellenennauwgezetkunnenwerken
- Initiatiefnemerenoplossingsgerichtkunnendenken
- Teamplayerdiecommunicatiefenorganisatorischsterkis
- Woonachtiginderegioeneigenvervoernoodzakelijk

qu'offrons-nous?

eenvoltijdse betrekkingaanbinneneenfamiliaal,stabiel,groeiendeninnovatief
bedrijf met een stevige reputatie in de markt. Je maakt deel uit van een dynamisch en
gemotiveerdteamvan5 collega¿s.
Hetgaatomeenvastebetrekking waarbijeensnelleopstartmogelijkis.

sommaire
fonction
employé logistique (m/f)
type de job
temps plein
type contrat
jobs fixes après intérim
secteur
commerce de gros et de détail
référence
DUORS-931002
informations de contact
Tanja Hage of Sharon Penne
ninove_673@randstad.be 054-31 78 30
054-31 78 30

informations de l'agence
Ninove
Centrumlaan 11
9400 NINOVE
003254317830
003254317830