Interim Management missie Store Manager Flagship

19-9-2018 ukkel
description de la fonction

Voor één van onze retailklanten zijn we op zoek naar een filiaalmanager (Brussel) voor een duurtijd van 3 maanden (met eventuele verlenging).

Voor één van onze retailklanten zijn we op zoek naar een filiaalmanager (Brussel) voor een duurtijd van 3 maanden (met eventuele verlenging).

De FM is verantwoordelijk voor de commerciële, operationele en administratieve exploitatie van de winkel. Een tijdsverdeling kan hier niet specifiek gemaakt worden; dit hangt af van de ondersteuningen op dat moment en de juiste prioriteiten te stellen.

De filiaal manager zal ondersteund worden door een assistent logistiek, een assistent sales en een administratieve hulp om alle doelstellingen te kunnen bereiken. Elke assistent heeft ook een team onder zijn bevoegdheid.

Een van de belangrijke aandachtspunten is het personeelsmanagement.

De FM zal een goede werksfeer en werkorganisatie bereiken door:

- een winning attitude. De FM moet gedreven zijn om zijn team tot het beste team mogelijk te maken. Het team wint samen.
- het hiërarchisch kunnen leiding geven aan een team van 30 medewerkers.
- het mee ondersteunen van het restaurant en bij afwezigheid van restaurant manager de sturing overnemen.
- toezien op een efficiënte en effectieve ureninzet binnen de kaders van het vooropgesteld budget. Uurinzet moet proactief aangepast worden aan de context, waarbij we optimaal gebruik maken van onze flexibele uurroosters om onze teams op de juiste momenten in de winkel en restaurant te hebben.
- het opmaken van de dag- en weekplanning in functie van de aanlevermomenten, de omzet en/of de te verrichten activiteiten.
- verantwoordelijkheid opnemen voor het aanwerven en de opleiding van personeel, en dit in overleg met de ROM.
- het onderhouden van constructieve contacten met vakbondsafgevaardigden
- het onderhouden van een doelgerichte en efficiënte communicatie met zijn medewerkers: dagelijkse aansturingsgesprekken met team in vorm van 5-minutengesprekken, werkoverleg, functioneringsgesprekken, individuele gesprekken, verzuimgesprekken, enz.
- in deze communicatie staat motivatie van het team centraal.
- het nemen van corrigerende maatregelen inzake algemene discipline
- het delegeren en opvolgen van taken aan zijn assistenten en medewerkers.
Controle, evaluatie en verbeterplannen moeten voor alle belangrijke taken worden voorzien.
- het signaleren van opleidingsbehoeften en kwalitatieve medewerkers.

vos atouts

Om de functie optimaal te kunnen uitoefenen moet de filiaalmanager voldoen
aan een aantal randvoorwaarden:

- ervaring in retail gewenst
- competentie om met grotere hoeveelheden cijfers en analytische gegevens om te gaan is een troef.
- sterke people management skills.
- tweetaligheid is een troef voor Brussel Mint. Kennis van het Engels is wenselijk (ivm bezoeken hoofdkantoor ndl)
- Flexibiliteit is erg belangrijk. FM moet vooral beschikbaar zijn op de commercieel belangrijke momenten en er voor zijn/haar filiaal zijn als ook de meeste klanten er zijn. Zowel de meest belangrijke momenten van de week (woensdagmiddag, zaterdag, evt zondag), als de belangrijkste perioden in het jaar (Back To School, Solden, Sint, Kerst, Pasen…) vragen de aanwezigheid van leidinggevenden om de ervaring van de klant te optimaliseren.

qu'offrons-nous?

Duurtijd 3maanden (met kans op verlenging).

sommaire
fonction
directeur commercial (m/f)
type de job
temps plein, freelance
type contrat
missions à court terme
référence
CXRSP-73093
informations de contact
Vanessa Wauters
vanessa.wauters@cx.ausy.be