https://www.randstad.be
https://www.randstad.be

Tien dagen. Zolang mag je als vader of meeouder afwezig zijn op het werk bij de geboorte van je kind. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen voltijds of deeltijds werken. Maar wat als je ontslagen wordt tijdens dit geboorteverlof (vroeger vaderschapsverlof)? Werknemers die vader of meeouder zijn geworden genieten van een ontslagbescherming. Randstad vroeg advocaat Filip Tilleman om tekst en uitleg. 

wat moeten kersverse ouders weten over geboorteverlof?

Geboorteverlof, vroeger vaderschapsverlof genoemd, is het recht van elke werknemer in België om na de geboorte tien dagen afwezig te zijn op het werk. Je kan helaas niet cumuleren: bij de geboorte van een tweeling of meerling worden de tien dagen slechts éénmaal toegekend! De tien dagen geboorteverlof mogen door de werknemer vrij gekozen worden, zolang het gebeurt binnen de vier maanden vanaf de dag van de bevalling.

hebben alleen papa's recht op geboorteverlof?

Dankzij de wet van 13 april 2011 is het recht op geboorteverlof ook ingevoerd voor de meeouder. De meeouder is de persoon die niet de vader is van het kind, maar gehuwd is of wettelijk samenwoont of gedurende 3 jaar onafgebroken samenwoont met de moeder van het kind. Om die reden is het beter om het te hebben over 'geboorteverlof' dan 'vaderschapsverlof'.

waarom is de afstammingsband belangrijk?

De meeouder heeft slechts recht op geboorteverlof als het kind enkel een wettelijke afstammingsband heeft met de moeder. Dat wil zeggen dat als er ook een wettelijke afstammingsband is met een vader, dan is er enkel een recht op vaderschapsverlof voor deze vader. In dat geval heeft de meeouder toch geen recht op geboorteverlof!

heb ik recht op loon tijdens het geboorteverlof?

Kersverse vaders of meeouders vallen gelukkig niet zonder loon tijdens het geboorteverlof. Tijdens de eerste drie dagen van het geboorteverlof behoudt de werknemer zijn volledige loon via zijn werkgever. In de zeven daaropvolgende dagen ontvangt de werknemer geen loon, maar wel uitkeringen van het ziekenfonds. Dit bedraagt 82% van het begrensd bruto-dagloon.

kan ik ontslagen worden tijdens het geboorteverlof?

Werknemers genieten tijdens het geboorteverlof van een ontslagbescherming. De werkgever mag deze werknemers niet ontslaan gedurende een periode die ingaat op de dag van de schriftelijke kennisgeving van het geboorteverlof tot drie maanden na die kennisgeving. Sommigen stellen dat indien de werknemer deze 10 dagen gespreid opneemt en voor elke dag een schriftelijke aanvraag doet, er dan telkens een nieuwe beschermingstermijn van drie maanden begint te lopen. Volgens die redenering zou de werknemer zijn bescherming dus als een elastiek kunnen uitrekken.

zijn er uitzonderingen op de bescherming tijdens het geboorteverlof?

Stel dat er al enkele schriftelijke ingebrekestellingen bestonden van vóór de aanvraag. Of dat er al opeenvolgende slechte evaluaties waren voordien. Of dat een werknemer het te bont maakt en omwille van bijvoorbeeld diefstal of zware pesterijen om dringende reden ontslagen wordt. In die uitzonderlijke gevallen en enkel en alleen als de werkgever kan bewijzen dat het ontslag niets te maken heeft met de aanvraag tot geboorteverlof, kan er uitzonderlijk toch een ontslag volgen tijdens het geboorteverlof. Faalt de werkgever echter in zijn bewijslast, dan zal hij bovenop de gewone verbrekingsvergoeding een forfaitaire beschermingsvergoeding moeten betalen gelijk aan drie maanden loon aan de betrokken werknemer.


Onthoud dat we het vandaag hebben over geboorteverlof in plaats van vaderschapsverlof, omdat nu ook meeouders in aanmerking komen om van dit verlof te genieten. Tijdens het geboorteverlof is er behoud van loon en ook geldt een beschermingsperiode tegen ontslag tot drie maanden na de start van het geboorteverlof. Voor wie het toch de bont heeft gemaakt, kan de bescherming uitzonderlijk worden opgeheven.

Meer weten over de arbeidsrechtelijke aspecten van verlof: moederschapsverlof, educatief verlof, politiek verlof,... of andere hete hangijzers uit het arbeidsrecht?

Randstad vroeg advocaat Filip Tilleman meer uitleg over het geboorteverlof. Tilleman is de auteur van De Randstad Werkpocket: alles wat werkgevers en werknemers moeten weten over de wet- en regelgeving op de Belgische arbeidsmarkt.