24-1-2018
Randstad Group Belgium is de grootste human resources-dienstverlener van het land en is marktleider op het vlak van uitzendarbeid en outplacement. Het bedrijf heeft bovendien een sleutelpositie op ... meer
4-7-2017
Snel aan het werk na de studies? Reken maar, denkt meer dan de helft van de deelnemers aan de Randstad-studie “Studenten aan het werk”. Die peilt naar de ervaringen en verwachtingen van 1.000 stude... meer
26-6-2017
Daar waar vorig jaar nog 18% van alle studenten zonder contract aan de slag ging, is dat aandeel dit jaar teruggelopen tot 13%. Ook bij de -18-jarigen. Vorig jaar gaf 29% van hen nog te kennen dat ... meer