4-1-2018
Dat hangt af van hoeveel je verdient. Als je meer dan een bepaald bedrag per jaar verdient, ben je niet meer “ten laste” van je ouders. Per kind dat financieel afhankelijk is van hen, krijgen zij e... meer
4-1-2018
Dat hangt af van de sector waar je als student zal werken. In sommige sectoren heb je recht op hetzelfde loon als de vaste werknemers. In andere sectoren bestaat een afzonderlijke loonschaal voor s... meer
17-7-2017
Wie in juni of juli afstudeert of zijn of haar studie stopzet, kan tijdens de zomervakantie nog werken als student. Na die vakantieperiode, dus na 30 september, kan je niet meer werken als student. meer
5-7-2017
België maakt een onderscheid tussen studenten die afkomstig zijn uit lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) en de studenten die afkomstig zijn van andere landen. meer
24-3-2017
Wie in juni of juli afstudeert of zijn of haar studie stopzet, kan tijdens de zomervakantie nog werken als student. Na die vakantieperiode, dus na 30 september, kan je niet meer werken als student. meer