coronavirus-spuit
coronavirus-spuit

Het ziet ernaar uit dat de vaccinatiecampagne ook in ons land op kruissnelheid komt. In de loop van de komende weken en maanden krijgt iedereen een uitnodiging in de bus voor een vaccinatie tegen het COVID 19-virus. Straks zijn ook jouw medewerkers en uitzendkrachten aan de beurt.

In dat kader werd door de overheid beslist dat werknemers en uitzendkrachten (ook studenten) recht hebben op klein verlet voor elke vaccinatie die nodig is om de bevolking te beschermen tegen COVID-19.

 

recht om afwezig te zijn

Concreet betekent dit dat werknemers en uitzendkrachten het recht hebben om afwezig te zijn - met behoud van hun loon - om zich te laten vaccineren. En dat voor de tijd die nodig is voor de vaccinatie, dus zowel de verplaatsingstijd van en naar het vaccinatiecentrum als de duur van de vaccinatie.

Worden jouw medewerkers of uitzendkrachten ziek als gevolg van de vaccinatie? Dan gelden de gewone regels van gewaarborgd dagloon en de regels rond arbeidsongeschiktheid.

 

bewijs

Als je als werkgever een bewijs wil vragen van de uitnodiging die jouw medewerker kreeg om zich te laten vaccineren, dan kan dat in principe. Dan moet de werknemer het document met de afspraak of de uitnodiging tonen. Maar aangezien de privacywetgeving (GDPR) rond het verzamelen en het verwerken van informatie over de gezondheid van de medewerkers zeer streng is, mag je als werkgever dat document niet kopiëren of registreren. En bij de loonadministratie mag alleen “klein verlet” worden ingevuld, zonder meer informatie.

Is jouw personeelsplanning een stevige uitdaging tijdens deze vaccinatiecampagne? Zijn er mensen afwezig door ziekte? Of in quarantaine? Sparen jouw mensen hun vakantiedagen op om na de lockdowns allemaal tegelijkertijd met vakantie te vertrekken? Neem dan zeker contact op. Wij kunnen jou de puzzel van die planning helpen leggen zodat de continuïteit van jouw bedrijf niet in het gedrang komt.