png-Compass_UseBackgroundWhite_CMYK
png-Compass_UseBackgroundWhite_CMYK

Outplacement of ontslagbegeleiding is een dienstverlening aan ontslagen werknemers om zo snel als mogelijk een nieuwe job te vinden. Maar wat houdt outplacement precies in? Wie heeft er recht op? En riskeer je een sanctie als je er geen gevolg aan geeft?

1. wat houdt outplacement precies in?

Outplacement is een reeks van begeleidende diensten verleend door een erkende specialist (zoals Randstad RiseSmart) aan een ontslagen werknemer. Het doel is om snel opnieuw werk te vinden. Typische diensten en adviezen die verstrekt worden, zijn: 

 • psychologische begeleiding;
 • persoonlijke balans met professionele, persoonlijke en relationele vaardigheden en beperkingen opmaken
 • een actieplan opstellen voor de zoektocht naar een nieuwe job;
 • hulp bij de opstelling van een CV en sollicitatiebrief;
 • voorbereiding op sollicitatiegesprekken;
 • bijstand tijdens de onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst;
 • ... 

 

2. wie heeft recht op outplacement?

De werkgever moet uit eigen beweging outplacementbegeleiding aanbieden aan de ontslagen werknemer. Maar niet alle werknemers komen in aanmerking voor outplacement. 

 • Ben je ontslagen, dan moet je eerst nagaan of dit met een opzeggingstermijn of -vergoeding van minimaal 30 weken is. Is dit het geval, dan heb je enkel recht op de algemene regeling van outplacement.
 • Is er géén opzeggingstermijn of -vergoeding van minimaal 30 weken? Dan is het recht op het “outplacement 45+” mogelijk. Dat recht op ontslagbegeleiding is gekoppeld aan vier criteria op het ogenblik van het ontslag:
 1. minstens 45 jaar zijn;
 2. minstens één jaar ononderbroken in dienst zijn van de werkgever;
 3. ontslagen zijn door de werkgever en niet om dringende redenen;
 4. geen recht hebben op rustpensioen (65 jaar voor mannen en 64 jaar voor vrouwen).

 

3. wat is de algemene regel voor outplacement?

 • Ben je ontslagen met een te presteren opzeggingstermijn? Dan krijg je 60 uren outplacementbegeleiding die je moet opnemen tijdens het sollicitatieverlof.
 • Ben je ontslagen met een verbrekingsvergoeding? Dan krijg je 60 uren outplacementbegeleiding ter waarde van 1/12 van het bruto-jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat (min. 1.800 euro en max. 5.500 euro, ex. BTW).


4. wat is de regeling voor outplacement 45+?

De inhoud en aanvraagprocedure zijn gelijklopend met deze van de algemene outplacementregeling.

 • Een belangrijk verschil is dat enkel bij de algemene outplacementregeling de werkgever automatisch vier weken loon kan inhouden op de verbrekingsvergoeding van de werknemer als hij tijdig een outplacementaanbod aanbiedt.
 • Deze looninhouding geldt ook als de ontslagen werknemer niet ingaat op het outplacementaanbod.

 

5. wat zijn de mogelijke sancties voor de werknemer?

Enkel in het outplacementsysteem 45+ kan een werknemer tegen een sanctie aanlopen. Weiger je als ontslagen werknemer zonder geldige motivering een geldig outplacementaanbod 45+, of heb je je werkgever niet tijdig in gebreke gesteld voor het uitblijven van een outplacementaanbod 45+, dan kan je uitgesloten worden van het voordeel van werkloosheidsuitkeringen voor een periode van 4 tot 52 weken.

Het nut van outplacement is duidelijk: werknemers na hun ontslag sneller aan een nieuwe job helpen. Maar niet iedereen heeft automatisch recht op outplacement. Er is bijvoorbeeld een “30-wekenregel” en ook ontslag met opzeggingstermijn of met opzeggingsvergoeding maakt een verschil. Werkgevers of werknemers die de outplacement-wet aan hun laars lappen, riskeren financiële sancties. Vooraf goed informeren is de boodschap.


Als werkgever meer weten over de arbeidsrechtelijke aspecten van ontslag en loopbaanbegeleiding?