https://www.randstad.be
https://www.randstad.be
Bij een sollicitatieprocedure verzamelt u - in uw zoektocht naar de beste kandidaat - veel informatie over de kandidaten. Denk aan sollicitatiebrieven, cv's en bijvoorbeeld de aantekeningen die u maakt tijdens de gesprekken. Maar ook de resultaten van een assessment, psychologisch onderzoek of medische keuring maken deel uit van de sollicitatiegegevens.

Sollicitatiegegevens zijn persoonsgegevens. Ze vallen dus onder de Wet bescherming persoonsgegevens en - sinds 25 mei 2018 - onder de nieuwe GDPR-wetgeving, die strengere regels hanteert voor de privacy van mensen dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens.

4 vragen over de nieuwe privacyregels bij een sollicitatieprocedure

Werft u binnenkort nieuwe medewerkers aan? Neem dan even de tijd om u te verdiepen in onderstaande vragen en antwoorden.

1. moet u sollicitanten laten weten hoe uw organisatie omgaat met hun persoonsgegevens?

Ja. Onder de nieuwe wetgeving bent u wettelijk verplicht als werkgever - u 'verwerkt' immers persoonsgegevens - om nieuwe en bestaande relaties duidelijk te informeren over wat u met hun persoonsgegevens doet. Sollicitanten vallen ook binnen deze groep 'relaties'. De beste manier om aan uw verplichting te voldoen, is een online privacyverklaring op te nemen op de website van uw organisatie. Hier meldt u onder andere voor welk doel u persoonsgegevens verwerkt.

 

2. mag u informatie van een kandidaat op social media checken?

Dat mag alleen als u, als werkgever, een reden heeft om de gegevens die over de kandidaat op internet staan te betrekken bij de sollicitatieprocedure. Bijvoorbeeld omdat de informatie van belang is voor de functie waarop deze persoon solliciteert. 

Het is aan te raden om alleen social media te bekijken die bedoeld zijn om iemands competenties kenbaar te maken. Dus bijvoorbeeld Linkedin of Twitter, als iemand veel twittert over zijn of haar vakgebied. Het transparantieprincipe is wel van toepassing. U vermeldt best in het privacystatement dat om professionele redenen social media kunnen worden gecheckt.

 

3. mag u het cv van een sollicitant bewaren? en hoe zit dat met de aantekeningen die u maakt tijdens het sollicitatiegesprek?

Om iemands geschiktheid te beoordelen voor een bestaande of toekomstige functie mag u het cv bewaren. Dit mag alleen als u dit vooraf heeft laten weten aan de sollicitant, bijvoorbeeld via de privacyverklaring. Opgelet, u mag alleen gegevens verwerken die relevant zijn voor het doel waarvoor u ze gebruikt, dus in dit geval ten behoeve van de sollicitatie. Ook aantekeningen kunt u bewaren. Maar voor alle persoonsgegevens geldt: niet langer dan noodzakelijk. Wel kunt u kandidaten toestemming vragen om hun gegevens een jaar te mogen bewaren. Na een jaar mag u hen opnieuw benaderen voor het verlengen van hun toestemming en het actualiseren van hun gegevens.

 

4. mag een sollicitant u vragen zijn of haar sollicitatiegegevens te corrigeren of te verwijderen?

Ja, dat mag. De huidige privacywetgeving voorziet al in het recht op correctie en verwijdering: mensen mogen een organisatie vragen om het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of gegevens die niet ter zake doen. 

In de nieuwe GDPR-wetgeving is dit recht breder getrokken door de invoering van het recht op gegevenswissing (vergetelheid). Dat houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen als diegene daar om vraagt.

 

Lees ook:  hoe een datalek voorkomen