Randstad vervangt jaarlijkse evaluatiegesprekken door Great Conversations

Aan de koffieautomaat, na een vergadering of tijdens de lunchpauze. Bij Randstad kan een goed gesprek tussen manager en medewerker op elk moment. ‘Permanent evalueren, wensen en doelen uitspreken, is in ieders voordeel’, zegt HR-verantwoordelijke Johan Defevere. ‘En die Great Conversations zijn een prima alternatief voor het klassieke jaarlijkse evaluatiegesprek.’

“We streven naar een systeem van zelfreflectie, zodat iedereen zelf kan nagaan hoe zijn doelstellingen gerealiseerd kunnen worden’ - Johan Defevere, Directeur Central HR bij Randstad

 

De managers en medewerkers van Randstad worden via workshops klaargestoomd voor de nieuwe Great Conversations-aanpak. ‘Met frequente gesprekken tussen managers en medewerkers willen we onze mensen en organisatie doen groeien en nog wendbaarder maken’, vertelt Johan Defevere, directeur Central HR bij Randstad. ‘Dergelijke gesprekken brengen doelstellingen, verwachtingen en ambities in kaart. Ze zorgen er ook voor dat we ons via coaching, evaluatie en feedback optimaal ontplooien in onze job.’

 

great conversations in de praktijk

Johan Defevere haalt het voorbeeld aan van een uitzendconsulent. ‘Die heeft als streefdoel om X-aantal mensen bij klanten tewerk te stellen. Tijdens zo’n gesprek kan bekeken worden hoe ver het staat met dat doel en welke stappen er nodig zijn om dat doel te bereiken. Misschien door klanten anders te benaderen, of kandidaten anders voor te stellen? Waar is er ruimte voor verbetering? Hoe kijkt de medewerker daar naar? Wat doet hij met de feedback van klanten en collega’s? Dat kan allemaal besproken worden.’

 

geen klassieke evaluatie

Een Great Conversation staat daarmee mijlenver van het klassieke evaluatiegesprek. Het is ook geen variant op de bekende 360°-feedback. ‘Daar kiezen we absoluut niet voor’, vertelt Johan Defevere. ‘De bedoeling is dat elk overlegmoment – een vergadering, meeting, lunch of bilateraal gesprek – tussen manager en medewerker aangegrepen kan worden om een Great Conversation te houden.’

Daarnaast voorziet Randstad ruimte voor permanente feedback, die vanuit alle hiërarchische richtingen kan komen: van manager naar medewerker of omgekeerd. Ook feedback tussen collega’s onderling wordt gestimuleerd. ‘We streven naar een systeem van zelfreflectie, zodat iedereen zelf kan nagaan hoe zijn doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.’

 

verhoogd engagement

Door die gesprekken niet één- of tweemaal per jaar te organiseren, zoals traditionele evaluatiegesprekken, kan er veel korter op de bal gespeeld worden, zegt Johan Defevere. ‘Eén streefdoel per jaar vanuit het management neerleggen bij een medewerker, is een volledig achterhaalde methode. Door de medewerker te betrekken bij het stellen van doelstellingen en die frequent op te volgen via gesprekken, genereer je meer engagement en betrokkenheid bij de medewerker. Dat straalt rechtstreeks door naar onze klanten. Er kan zo ook veel beter en sneller ingespeeld worden op veranderingen, zowel organisatorische als individuele. Dat dynamische aspect is een erg belangrijk onderdeel van de nieuwe manier waarop we onze prestaties zullen managen.’