mag ik vakantiedagen overdragen naar volgend jaar?

Heel wat werknemers stellen zich de vraag of ze de wettelijke vakantiedagen die ze nog niet opgenomen hebben, kunnen overdragen naar volgend jaar. Sommige werkgevers laten het ook toe en spreken dit onderling af met de werknemer. Weet echter dat deze praktijk onwettig en zelfs strafbaar is. Het is belangrijk dat alle vakantiedagen voor het einde van het jaar worden opgenomen. Goed plannen is dus de boodschap!

vakantiedagen niet tijdig opgenomen?

De opgebouwde vakantiedagen opnemen voor het einde van het jaar is een wettelijke verplichting. Kiest een werknemer er toch voor om de vakantiedagen niet op te nemen, dan verliest hij op 1 januari van het nieuwe jaar onherroepelijk de niet opgenomen vakantiedagen. Bovendien verliest een bediende daarmee ook het recht op vakantiegeld voor deze vakantiedagen. Arbeiders ontvangen altijd het vakantiegeld voor alle vakantiedagen via de vakantiekas - dus ook voor de dagen die niet werden opgenomen.

hoe vermijden?

De werkgever verspreidt in het najaar best een personeelsmededeling om te melden dat alle nog resterende vakantiedagen voor het einde van het jaar moeten worden opgenomen. Daarin kan dan expliciet vermeld worden dat het overdragen van de vakantiedagen niet kan, omdat de wet het niet toestaat.

wat als je niet alle vakantiedagen kan opnemen?

Er is één uitzondering: als een werkgever systematisch weigert om vakantiedagen toe te kennen, waardoor de werknemer uiteindelijk niet meer in staat is om alle dagen tijdig op te nemen. Alleen in dat geval heeft de werknemer het recht om de vakantiedagen na de deadline nog op te nemen. Wanneer deze dagen worden opgenomen, moet dat in deze situatie in gemeenschappelijk akkoord tussen werkgever en werknemer afgesproken worden. Raken ze er toch niet uit en blijft er onenigheid, dan kan de werkgever of de werknemer in kortgeding bij de Voorzitter van de Arbeidsrechtbank laten bepalen wanneer de vakantie opgenomen kan worden.  


op vakantie zonder toestemming?

Een werknemer die herhaaldelijk geen toestemming krijgt van zijn werkgever om vakantie te nemen, zou impulsief kunnen reageren en zonder toestemming vertrekken. Wie op vakantie vertrekt of een medisch certificaat misbruikt om vakantie op te nemen, riskeert echter een ontslag om dringende reden!

 

ziek?

Stel dat door een gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de werknemer, niet alle vakantiedagen tijdig konden opgenomen worden. Dan kunnen de resterende vakantiedagen uitzonderlijk toch worden uitbetaald. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren omwille van ziekte.

Het aantal vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft, wordt bepaald in functie van het aantal gewerkte dagen in het jaar voordien. Arbeidsonderbrekingen zoals ziekte worden gelijkgesteld met gewerkte dagen. Het aantal opgebouwde vakantiedagen moeten uiterlijk op 31 december effectief zijn opgenomen door de werknemer. Dit is een wettelijke verplichting. Wie zijn vakantiedagen niet opneemt, verliest deze dagen onherroepelijk. Wie op vakantie vertrekt zonder toestemming, riskeert ontslag om dringende redenen. Tot slot, het is belangrijk om voldoende vakantie te nemen, ook voor wie denkt daar geen nood aan te hebben!

 

Meer weten over de arbeidsrechtelijke aspecten van vakantie: soorten vakantie, vakantiedagen, vakantieloon, ziekte tijdens vakantie,...?

 


 

Randstad vroeg advocaat Filip Tilleman meer uitleg over het opnemen van de vakantiedagen. Tilleman is de auteur van de Randstad Werkpocket: alles wat werkgevers en werknemers moeten weten over de wet- en regelgeving op de Belgische arbeidsmarkt.