werken in digitalis.

Hoe ziet de digitale wereld eruit? Om dat te illustreren neemt Thierry Geerts, de directeur van Google in België en Luxemburg, ons in zijn gelijknamige boek mee naar Digitalis. Het is een land dat meer dan vier miljard mensen met elkaar verbindt via het internet en dat staat voor de grootste uitdaging ooit: niet minder dan de hele wereld heruitvinden. Gezondheidszorg, economie, mobiliteit, onderwijs, huisvesting: op elk maatschappelijk domein biedt de digitalisering – die Geerts omschrijft als een nieuwe industriële revolutie – zowel nieuwe mogelijkheden als uitdagingen.


robots nemen taken over, geen jobs

Het idee voor zijn boek kreeg Geerts in het najaar van 2016. Tal van grote bedrijven kondigden toen herstructureringen en ontslagrondes aan. Keer op keer klonk het dat de digitalisering jobs vernietigde. ‘Te veel mensen staren zich blind op de banen die door de digitalisering met veel tromgeroffel verloren gaan, terwijl er op hetzelfde moment veel meer nieuwe jobs ontstaan, maar met minder omhaal’, schrijft Geerts.

De Google-topman maakt zich sterk dat de nieuwe technologie zorgt voor productiviteitswinsten. Daardoor wordt onze economie competitiever, kunnen we meer exporteren, ontstaan er nieuwe banen en stijgt de welvaart. Dat creëert meer werkgelegenheid bij klassieke beroepen, van pizzabezorgers tot meubelmakers, terwijl er daarnaast nieuwe jobs ontstaan (zoals data-analisten of digitale marketeers).

Geerts gelooft niet in een arbeidsmarkt waar robots onze jobs overnemen. ‘De kans is nihil dat in 2030 een robot je huis binnenrijdt en je lekkende waterkraan herstelt’, schrijft Geerts. Hij gelooft dat de traditionele banen in 2030 nog altijd zullen bestaan, al zullen ze er wel anders uitzien. Robots en de digitale technologie kunnen bepaalde taken overnemen en het werk eenvoudiger maken, maar ze kunnen de job zelf niet overnemen. En als er toch beroepen verdwijnen, dan komen daar minstens zoveel nieuwe voor in de plaats.

bedrijven moeten zich heruitvinden

De digitalisering mag dan wel een hele nieuwe waaier aan mogelijkheden met zich brengen, tegelijkertijd plaatst dat ondernemingen voor gigantische uitdagingen. De concurrentie is overal, vernieuwende producten of diensten doen continu hun intrede en bedrijven moeten hun businessmodel in vraag stellen. Dat dwingt ondernemingen ook om anders om te springen met hun werknemers.

‘Veel bedrijven zijn volop bezig met hun structuur aan te passen om de onderneming future-proof of toekomstbestendig te maken, want ze beseffen wel dat ze iets moeten doen. Maar ze beseffen nog niet altijd dat het succes in de komende jaren niet zal worden bepaald door de producten en diensten die ze aanbieden, maar wel door de mate waarin de bedrijfscultuur mee is geëvolueerd naar het nieuwe tijdperk’, maakt Geerts zich sterk. ‘Als medewerkers gepassioneerd zijn en weten voor welk doel ze werken, dan borrelt de innovatie vanzelf op.’

 

3 succesfactoren

Geerts ziet drie cruciale succesfactoren om werknemers in het digital tijdperk te enthousiasmeren voor de bedrijfsmissie.

De eerste is openheid. Managers moeten heel benaderbaar zijn en het reilen en zeilen binnen de onderneming met alle medewerkers delen.

De tweede succesfactor is flexibiliteit. Vertrouwen komt in de plaats van controle. Goede managers zeggen niet hoe het werk moet gebeuren, maar zorgen er wel voor dat alle werknemers toegang krijgen tot de juiste mensen, de juiste kansen en de nodige middelen.

Ook diversiteit en inclusie leiden tot succes. Ondernemingen hebben nood aan werknemers van verschillende geslachten, leeftijden, culturen en religies. ‘Anders dreigen ondernemingen slechts een beperkt deel van hun klanten te begrijpen. En dan nemen ze slechte beslissingen’, zegt Geerts.


‘Digitalis. Hoe we onze wereld kunnen heruitvinden’, 272 blz., uitgeverij Lannoo