traditionele rekrutering is springlevend

Randstad onderzocht hoe de Belg werk zoekt én vindt. VDAB, Actiris en Forem zijn de populairste zoekkanalen. Maar het zijn de spontane sollicitaties die de beste resultaten neerzetten. Wie vooral efficiënt wil zoeken, schakelt best zijn netwerk in. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad bij 11.000 Belgen.

 

Eén op de drie Belgen ging het voorbije jaar op zoek naar een nieuwe job. Meer dan de helft (56%) deed daarvoor een beroep op de publieke arbeidsbemiddelaars VDAB, Actiris of Forem. Voor 15 procent eindigde die zoektocht succesvol. Op basis van die cijfers kent Randstad de publieke bemiddelaars een effectiviteitsscore toe van 26,8 procent.

Het eigen netwerk is volgens die logica het meest effectieve kanaal om een nieuwe job te vinden. 31 procent van de respondenten die een nieuwe job zochten, deed dit via het eigen netwerk. 14 procent lukte daar in, wat een fraaie effectiviteitsscore van 45 procent oplevert.

 

eigen netwerk vs. spontane sollicitaties

En dat is meer dan de score voor spontane sollicitaties (36,7%). Die zijn onder werkzoekenden weliswaar populairder dan het inschakelen van het eigen netwerk (49% vs. 31%) en ze leveren ook meer mensen een job op (18% vs. 14%), maar qua effectiviteit kan spontaan solliciteren niet tippen aan het rendement van het eigen netwerk.

Voor uitzendkantoren bedraagt de effectiviteitsscore 35 procent. Dat betekent dat meer dan een op de drie personen die een job zoekt via uitzendarbeid er zo ook één vindt, wat een behoorlijk resultaat is.

 

digitalisering, maar nog geen disruptie

De meeste laagdrempelige manier om werk te zoeken, is via jobsites en online platformen. Maar die zoektocht is ook minder effectief, blijkt uit de effectiviteitsscore van 26 procent. Dit gebrek aan effectiviteit is wellicht de reden waarom digitale kanalen nog niet voor een disruptie op de arbeidsmarkt hebben gezorgd, klinkt het bij Randstad.

‘De digitalisering is wel degelijk in opmars’, verduidelijkt Jan Denys, arbeidsmarktexpert bij Randstad. ‘Maar er is op dit ogenblik nog geen sprake van disruptie. Slechts 11 procent van onze respondenten vond het voorbije jaar een job via een digitaal platform. De scores van de traditionele publieke en private bemiddelaars hebben momenteel nog niet te lijden onder de digitale disruptie. Voorlopig zijn gedrukte advertenties de enige echte verliezer van de opmars van de digitale kanalen. Amper 5 procent van de werkzoekenden vond een job via een printadvertentie.’

Tegelijk wil Jan Denys de impact van de digitalisering niet onderschatten. ‘Ook de traditionele kanalen zijn sterk gedigitaliseerd. Wellicht is dat een belangrijke reden waarom ze meer dan standhouden.’

 

privé-bemiddeling eist haar plaats op

Het Randstad-onderzoek toont ook dat privé-bemiddelaars minstens even belangrijk zijn als publieke. Eén op de zes (16%) jobzoekers vond een nieuwe baan via VDAB, Forem of Actiris. Eén op de vijf (19%) vindt die via private spelers: uitzendkantoren, wervings- en selectiebureaus.

‘Daarmee is de discussie van de jaren negentig over de rol van privé-bemiddeling definitief beslecht’, lacht Jan Denys. ‘Private spelers hebben hun plaats op de rekruteringsmarkt opgeëist, naast de publieke. Samen helpen we één op de drie jobzoekers aan een nieuwe uitdaging. De traditionele rekrutering is nog steeds alive and kicking, met dank aan de digitalisering.’ 

Al beseft Jan Denys dat resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. ‘Het is zeer waarschijnlijk dat de digitale spelers hun effectiviteit vrij snel zullen opkrikken.’