themavoormiddag over de wetgeving m.b.t. ontslag

Randstad organiseerde in samenwerking met Claeys & Engels recent een reeks themavoormiddagen over het thema ‘ontslag’.

In 2014 werden de regels met betrekking tot ontslag grondig gewijzigd. Enerzijds werden er door de Wet Eenheidsstatuut nieuwe opzeggingstermijnen geïntroduceerd op 1 januari 2014, samen met nieuwe principes rond outplacement. Anderzijds voerde de CAO nr. 109 met ingang van 1 april 2014 een aantal nieuwe regels in met betrekking tot de motivering van het ontslag en het zgn. “kennelijk onredelijk ontslag”. Al snel werd duidelijk dat deze nieuwe ontslagregels ook heel wat toepassingsvragen uitlokken.

3 jaar later maakt Randstad en Claeys & Engels de balans op tijdens onze georganiseerde themavoormiddag.

 

Download hieronder de presentatie.