Randstad en KdG organiseren micro-opleidingen logistiek management.

Op maat van de logistieke sector bieden Karel de Grote Hogeschool Antwerpen (KdG) en Randstad vanaf september twee nieuwe korte opleidingstrajecten aan. De microdegrees Transport en haven en Logistiek en voorraadbeheer willen de krapte op de arbeidsmarkt verkleinen.

‘Welke competenties hebben studenten? En in welke regio willen ze werken? In functie daarvan vertellen we welke richting helemaal bij hen past.’ - Greet Van Melkebeke, Business Manager Logistiek & Young Talents bij Randstad Beveren

 

Wie vanaf het nieuwe academiejaar Logistiek Management wil studeren, moet daarvoor geen volledige bacheloropleiding doorlopen. Twee minicursussen van KdG stomen – elk in één jaar tijd – mensen klaar voor een ondersteunende functie in de haven en de logistieke sector. Zo kunnen ze meteen de praktijk induiken, via jobs zonder diplomavereisten.

Deze microdegrees combineren hapklare brokken leerstof, wekelijks verspreid over gemiddeld 18 lesuren, met vrije momenten om aan groepsopdrachten te werken. De opleiding volgt het periodesysteem, met examens om de 6 weken.

 

lage(re) instapdrempel

De toestroom bachelorstudenten Logistiek Management is te klein om alle openstaande vacatures in te vullen, verduidelijkt Greet Van Melkebeke, Business Manager Logistiek & Young Talents bij Randstad Beveren.

‘Deze micro-opleidingen verlagen de studie-instapdrempel. Ze zijn een oplossing voor studenten die interesse tonen voor de logistiek, maar de klassieke opleiding te zwaar vinden, of geen tijd hebben om drie jaar te studeren.’

Maar ook: wie de smaak te pakken heeft, en in Logistiek Management wil voortstuderen, kan meteen doorstromen naar de bachelorrichting. De microdegrees worden tijdens dezelfde lessen met de bachelorstudenten Logistiek Management georganiseerd.

 

meteen inzetbaar attest

Studenten ontvangen na een micro-opleiding geen diploma, maar een attest, vertelt Greet Van Melkebeke. ‘Dat attest is absoluut waardevol, aangezien het uitgereikt wordt door een gereputeerde hogeschool. Het garandeert potentiële werkgevers dat een sollicitant een kwaliteitsvolle opleiding genoten heeft.’

Met het attest kunnen mensen direct aan de slag. Het attest microdegree Transport en haven is perfect voor functies als assistent-dispatcher, hulpexpediteur, loketbediende en dossierbeheerder. En het attest microdegree Logistiek en voorraadbeheer maakt jobs mogelijk als logistiek medewerker, logistiek bediende en magazijnmedewerker.

 

begeleiding door Randstad

Ook uniek aan de opleiding is de omkadering door Randstad. Greet Van Melkebeke:

‘In het vak Talent Match volgen we de studenten voor, tijdens en na hun opleiding op de voet. Eerst is er een opstartgesprek, waarbij we carrièreadvies geven. Welke motivaties en competenties hebben de studenten? En in welke regio willen ze werken? In functie daarvan vertellen we welke richting helemaal bij hen past.’

Tijdens intervisiemomenten biedt Randstad studenten ook meer inzicht in wie ze zijn, wat doelgericht solliciteren inhoudt en hoe ze hun softskills kunnen optimaliseren. We organiseren ook introductiemomenten op de werkvloer, besluit Greet Van Melkebeke: ‘Studenten krijgen de mogelijkheid om een dag mee te draaien bij bedrijven. Want vaak wordt pas op de werkvloer de jobinhoud 100 procent duidelijk. Dit totaalpakket zal de instroom logistiekstudenten vergroten. En we dragen ook een steentje bij tot het oplossen van de grote vraag naar personeel op verschillende niveaus.’