7 tips om de juiste kanalen in te zetten bij de rekrutering.

Via welke kanalen zoeken én vinden mensen hun job anno 2019? Die vraag was de basis van het onderzoek dat Randstad Research deed bij 14.000 respondenten. Zoals te verwachten viel, zijn de digitale kanalen aan een stevige opmars bezig. En ja. Google claimt een sleutelpositie en zal die niet snel prijsgeven. Maar het onderzoek ontkracht tegelijkertijd ook enkele hypes.

Wat u best onthoudt van de resultaten van het onderzoek? Deze 7 tips!

investeer in jouw employer brand

Hoewel de volgende job dankzij de digitalisering slechts een muisklik weg is, veranderen Belgen vandaag niet sneller van job. De voordelen die gepaard gaan met de opgebouwde anciënniteit maken dat Belgische werknemers erg honkvast zijn. Wil je toch de concurrentie aangaan met de voordelen die een potentiële kandidaat heeft bij zijn huidige werkgever? Zorg er dan voor dat ze weten welke voordelen jij als werkgever te bieden hebt! Investeer in jouw employer brand zodat mensen meteen weten waarin jij je als werkgever onderscheidt ten opzichte van de rest. Ons Randstad Employer Brand Research geeft inzicht in waar je precies moet op inzetten om succesvol te zijn! 

 

neem arbeidsbemiddelaars mee in de mix

De Belgische werknemer blijft erg verknocht aan arbeidsbemiddelaars. 28% van de mensen vond een job via publieke arbeidsbemiddeling en 26% via uitzendkantoren. Met deze straffe cijfers voor de publieke arbeidsbemiddelaars en de uitzendkantoren blijft de positie van bemiddelaars op de arbeidsmarkt ijzersterk. Schrijf deze kanalen dus niet af omdat je denkt dat ze door de digitalisering minder impact hebben.

 

rekruteer google-proof

Digitaal wordt ook op de arbeidsmarkt het nieuwe normaal. Het belangrijkste kanaal om een job te vinden, is Google. Nu al goed voor 17%. Vacaturesites halen samen 15%. En andere sociale media zoals LinkedIn (9%), Facebook (13%) en Twitter (7%) hebben intussen ook duidelijk hun plaats opgeëist. Een tip? Zorg ervoor dat jouw vacatureteksten google proof zijn.

 

persoonlijke netwerken werken

Investeer in informele netwerken. Persoonlijke contacten blijven met 26% van de werknemers die al een job vonden dankzij hun netwerk een zeer efficiënt instroomkanaal! Eenvoudig voorbeeld van hoe zo'n netwerk op termijn goed kan renderen? Houd contact met mensen die het bedrijf verlaten. Steeds meer managers pikken die alumni in een latere fase in hun carrière terug op!

 

rekruteer inclusief

Mannen vinden vaker werk via sociale media dan vrouwen. En jongeren vinden vaker werk via sociale media dan 55-plussers. Deze conclusies uit de studie geven aan dat de keuze van rekruteringskanalen mede bepalend is voor wie je wel en minder goed bereikt met jouw vacatures. Wil je een inclusief personeelsbeleid voeren? Zorg dan voor een goede mix van jouw kanalen zodat je bepaalde doelgroepen niet uitsluit

 

print en beurzen verliezen impact

Houd in het achterhoofd dat de gedrukte advertenties en jobbeurzen het meeste impact hebben prijsgegeven aan de digitale kanalen. Toch maakt 38% van de 55-plussers nog gebruik van printadvertenties en nog 18% van de -25-jarigen. Bij jobbeurzen valt op dat deze in het Franstalig landsgedeelte flink meer worden ingeschakeld als kanaal om een job te zoeken (20%) dan in Nederlandstalig gedeelte (11%).  

 

wees realistisch over de impact van interne mobiliteit

In tegenstelling tot wat regelmatig te horen is in HR-kringen, lijkt het inzetten op interne mobiliteit geen oplossing te zijn om het verloop van mensen tegen te houden. In landen met een gemiddeld hogere externe mobiliteit ligt ook de interne mobiliteit in de meeste gevallen hoger, en omgekeerd. Wie dus als werkgever inzet op meer interne mobiliteit zou onbedoeld ook wel eens het verloop kunnen aanwakkeren.

 

Heb je interesse in de volledige studie?