wie is de uitzendkracht?

Vorig jaar telde ons land 656.281 uitzendkrachten. Die waren samen goed voor 228 miljoen gepresteerde uren. Het zijn slechts enkele resultaten uit de nieuwe marktstudie die Federgon, de federatie van HR-dienstverleners, liet uitvoeren bij tienduizend uitzendkrachten.

‘Uitzendwerk vormt een belangrijke hefboom binnen het arbeidsmarktbeleid. Het is zelfs het voornaamste kanaal naar een job voor werkzoekenden ouder dan 50 aan het worden’ - Herwig Muyldermans, Algemeen Directeur van Federgon

 

Uitzendarbeid is het belangrijkste instroomkanaal naar werk, zo bevestigt de recente studie van marktonderzoeksbureau Ipsos. ‘Interimwerk geeft kansen aan alle bevolkingsgroepen. Ook aan mensen die iets verder af staan van de arbeidsmarkt’, verduidelijkt Herwig Muyldermans, Algemeen Directeur van Federgon.

19% van de respondenten was voor de uitzendopdracht werkloos, 20% zijn personen met een migratieachtergrond, 22% is laaggeschoold, 20,9% zijn jongeren en 11,4% is 50-plusser. ‘Uitzendwerk vormt een belangrijke hefboom binnen het arbeidsmarktbeleid. Het is zelfs het voornaamste kanaal naar een job voor werkzoekenden ouder dan 50 aan het worden.’

Uitzendwerk vervult ook een grote maatschappelijke rol, voor nieuwe migranten uit landen als Afghanistan, Irak en Syrië. 4.300 van hen konden dankzij interimjobs vorig jaar aan de slag.

 

voornaamste rekruteringskanaal

Uitzendwerk is voor bedrijven bovendien het belangrijkste rekruteringskanaal. 41,6% van de vast aangeworven medewerkers stroomde door naar een vaste job via interimwerk. Ruim een jaar na de uitzendopdracht is bovendien 2/3 van de respondenten vast aan de slag. 7 op 10 uitzendkrachten is dan weer te vinden voor een uitzendcontract van onbepaalde duur. En: met 16% ligt de opleidingsparticipatiegraad van interimkrachten hoger dan het Belgisch gemiddelde van 7%.

Herwig Muyldermans: ‘Die cijfers onderstrepen de belangrijke transitierol, van job naar job, van uitzendarbeid. Nu de regering met de arbeidsdeal van de arbeidsmarkt een topprioriteit wil maken, is het cruciaal dat de juiste arbeidsmarktinstrumenten ingeschakeld worden. De rol van uitzendarbeid mag hierin zeker niet onderschat worden.’

 

grote tevredenheid

Het onderzoek focuste verder ook op de tevredenheidsgraad bij de uitzendkrachten. 86% van hen staat positief tegenover de uitzendervaring. 82% zou uitzendwerk zelfs aanraden aan vrienden en familie. Die percentages liggen bijzonder hoog, besluit Herwig Muyldermans.

‘De respondenten zijn niet alleen massaal tevreden over het werk op zich, maar ook over de werking van de uitzendkantoren. Dat is een stevige schouderklop voor de vele geëngageerde uitzendconsulenten in ons land, die elke dag de beste profielen aan de juiste jobs matchen. Ik kan hen alleen zeggen: doe zo voort!’

 

wat verlangen uitzendkrachten van een job?

De studie onderscheidt vijf uitzendkrachttypes:

  • 7% is op zoek naar nuttige werkervaring
  • 10% is jobhunter, en wil snel aan de slag
  • 14% wil bijverdienen
  • 33% zoekt stabiliteit via een vaste job
  • 35% wil graag een studentenjob.

 

Bekijk www.uitzendkracht2018.be voor meer info.