bijna 80 procent van de studenten werkt.

Studenten werken gemiddeld 50 dagen per jaar. Dat is 7 dagen meer dan in 2017, zo blijkt uit de nieuwe studentenstudie van HR-dienstverlener Randstad. Bovendien vinden bijna twee op de drie studenten de nieuwe wet op studentenarbeid nog niet verregaand genoeg. Ze zouden nog meer dan 475 uur per jaar aan dezelfde voordelige voorwaarden willen werken.

‘Als studenten tijdens hun studies te sterk op de arbeidsmarkt ingeschakeld worden, lopen ze het risico dat ze met vertraging aan hun loopbaan starten’ - Elin De Vits, woordvoerster bij Randstad

Ons land telde het voorbije jaar meer dan een half miljoen jobstudenten. Bijna de helft daarvan vond werk via een uitzendkantoor. Daarmee vervult de uitzendsector een belangrijke brugfunctie tussen jongeren en werkgevers. 33,2% van de uitzendkrachten is student.
 

bijna 80% werkt

78% van de 1.000 bevraagde studenten (ouder dan 15) heeft een studentenjob. De meesten onder hen doen dat zowel tijdens de zomervakantie (met 72% nog nooit zo hoog), als tijdens de rest van het school/academiejaar (60%). Studenten jonger dan 18 jaar werken gemiddeld 41 dagen. Wie tussen 22 en 25 jaar is, gemiddeld 57 dagen.

De nieuwe wet op studentenjobs die sinds 1 januari 2017 actief is, mist duidelijk haar doel niet. De maximumtermijn van 50 dagen waarin studenten mogen werken tegen verminderde sociale bijdragen, werd omgevormd tot 475 uren. Dat zorgt voor meer flexibiliteit, maar er zijn ook gevaren, zo toont de studie van Randstad aan.

 

opletten met flexibiliteit

17% van de studenten werkt ook tijdens de schooluren. En ongeveer de helft van de studenten werd door een werkgever ooit al eens verzocht om dat te doen. Elin De Vits, woordvoerster bij Randstad: ‘Als studenten tijdens hun studies te sterk op de arbeidsmarkt ingeschakeld worden, lopen ze het risico dat ze met vertraging aan hun loopbaan starten.’

Daarmee lijken de resultaten van de Randstadstudie erop te wijzen dat de grenzen van de nieuwe studentenwetgeving stilaan bereikt zijn. Elin De Vits: ‘Een verdere uitbreiding van die wet kan wel degelijk een negatieve impact hebben op de studieprestaties. En dat kan niet de bedoeling zijn.’

 

geen impact op zwartwerk

De flexibele studentenwetgeving slaagt er voorlopig niet in om het zwartwerk terug te dringen. De eerste peiling vorig jaar wees met 13% zwartwerkers nog op een daling. Vandaag is dat aantal opnieuw gestegen. 17% van de studenten zegt zonder contract te werken. Bij de min-18-jarigen gaat het zelfs om één student op vier.

 

studentenjob als rekruteringskanaal

58% van de studenten kiest de studentenjob helemaal niet in functie van hun studies. Elin De Vits: ‘Studenten lijken vooral op de korte termijn te denken. Ze beseffen te weinig dat een studentenjob ook nuttige ervaring kan opleveren, om met een sterker cv de arbeidsmarkt te betreden.’

Maar ook de bedrijven onderschatten studentenjobs als rekruteringskanaal. ‘Op een arbeidsmarkt waar de vraag naar studenten op sommige locaties en tijdstippen groter wordt dan het aanbod, hebben bedrijven er absoluut baat bij om ook bij deze doelgroep hun troeven extra in de verf te zetten’, besluit Elin De Vits.

Nog meer opmerkelijke cijfers…

  • 14% van de studenten werkt niet: noch betaald, noch als vrijwilliger.
  • studenten werken het meest in de detailhandel (21%), de horeca (17%) en de overheid/non-profit (14%).
  • één student op vier werkt ook tijdens de blok- en/of examenperiode.
  • het aantal studenten dat regelmatig werkt tijdens de week is op één jaar tijd toegenomen van 26% naar 44%.
  • één student op vier geeft zelf aan dat werken tijdens het schooljaar een negatieve invloed heeft op de studieprestaties
  • anno 2018 werken dubbel zo veel studenten tijdens het schooljaar als bij de eerste Randstadmeting in 2004 (30%).