hr-management in 2018 en erna

Hr ondergaat meer dan ooit dynamische veranderingen. Dat komt onder meer door de digitalisering, een veranderende beroepsbevolking en de impact van automatisering en robotica. Tegelijkertijd hebben heel wat bedrijven moeite om geschikte kandidaten te vinden door de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt. Wat mag je het komende jaar verwachten, aangezien de hiervoor beschreven tendensen zich voortzetten in 2018?

de overkoepelende trends

De mobilisering van talent — het inzetten, aantrekken en verschuiven van werknemers in de hele wereld — gebeurt snel in de 'gig economy' van vandaag, die gekenmerkt wordt door apps. De arbeidswereld is dan ook aanzienlijk ruimer en complexer.

Een andere grote tendens op de arbeidsmarkt is de toenemende populariteit van automatisering en robotica. Als aanvulling op of vervanging van personeel verdeelt deze oplossing de meningen: sommigen worden er nerveus van, anderen zijn dan weer enthousiast. Volgens McKinsey kan 50 tot 70 % van alle taken geautomatiseerd worden dankzij de opkomst van 'Intelligent Process Automation' (IPA).

De steeds grotere hoeveelheid tijdelijke werkkrachten, onderaannemers, 'gig workers' en freelancers toont duidelijk aan in welke mate bedrijven hun personeelsbestand diversifiëren. Maar dat mes snijdt wel aan twee kanten. Aan de ene kant worden bedrijven steeds alerter door flexibelere arbeidskrachten in te zetten. Aan de andere kant wordt personeelsplanning daardoor ingewikkelder.

Sociale netwerken worden een steeds belangrijker kanaal voor werknemers om jobs te vinden en voor werkgevers om geschikte kandidaten te vinden. Elk bedrijf moet dan ook een strategie ontwikkelen om Facebook, LinkedIn en Twitter zo goed mogelijk in te zetten tijdens het rekruteringsproces.

 

hr in het komende jaar

Hieronder vind je enkele tendensen op het vlak van hr die zich waarschijnlijk zullen doorzetten in 2018:

  • Coaching en ontwikkeling met het oog op verbeterde prestaties zal centraal staan. Geschikte kandidaten zijn schaars en de digitalisering vereist nieuwe vaardigheden. Veel bedrijven richten zich dan ook tot hun eigen werknemers om nieuwe initiatieven in goede banen te leiden.
  • Predictive analytics vormt steeds meer een onderdeel van de activiteiten van elke hr-organisatie. Het verschaft immers inzichten die bedrijven helpen hun menselijke middelen beter te beheren. Het wordt dan ook de hoeksteen waarop de uitgebreide hr-technologie van een bedrijf is gebouwd.
  • Elk bedrijf zal zich moeten concentreren op zijn werkgeversimago door de toenemende schaarste aan geschikte werkkrachten. Werkzoekenden hebben nu meer keuze en toegang tot informatie over potentiële werkgevers. Bedrijven moeten zich dus van hun beste kant laten zien.