een authentieke employer brand: bouw geen luchtkastelen.

Amper 19% van de organisaties slaagt erin om zijn bedrijfsimago en identiteit op elkaar af te stemmen. Wie beide aspecten mooi op één lijn heeft, scoort nochtans beter op het vlak van rekrutering en retentie. We helpen je in 3 stappen de kloof tussen imago en identiteit te dichten.

 

employer branding: meer dan zomaar imago

Je imago is het beeld dat de buitenwereld heeft van je bedrijf. Het is het uithangbord van je organisatie. Met een sterk werkgeversimago zal je makkelijker nieuw talent aantrekken. Kandidaten gebruiken het immers om te achterhalen of hun waarden en doelstellingen matchen met die van je bedrijf. Maar als je imago niet in lijn ligt met je identiteit – de eigenlijke waarden en doelstellingen van je organisatie – zullen je medewerkers snel gefrustreerd raken door niet-ingeloste verwachtingen.

Uit het Randstad Employer Brand Research 2019 blijkt dat CSR (Corporate Social Responsibility) nog nooit zo belangrijk was in de keuze voor een werkgever. Je organisatie profileren als maatschappelijk geëngageerd kan dus een strategisch interessante keuze zijn om werknemers aan te trekken. Maar als je nog niet papierloos werkt en voedselverspilling schering en inslag is, val je als werkgever al snel door de mand. Imago en identiteit op elkaar afstemmen is dus de boodschap.


voordelen van een authentieke employer brand

Uit een onderzoek van pr-bureau Weber Shandwick blijkt dat amper 19% van de werknemers vindt dat het imago en de identiteit van hun werkgever overeenkomen. Een alarmerend cijfer, zeker omdat blijkt dat ‘gealigneerde organisaties’ verschillende belangrijke voordelen ondervinden ten opzichte van ‘niet-gealigneerde organisaties’:

 • Betere rekrutering: in gealigneerde organisaties raadt 76% van de werknemers zijn bedrijf aan anderen aan, in niet-gealigneerde organisaties is dat maar 54%.
 • Sterker ambassadeurschap: in gealigneerde organisaties posten of delen meer werknemers online positieve commentaren over hun werkgever (41% vs. 23%).
 • Hogere retentiegraad: meer werknemers zien zichzelf volgend jaar nog voor hun bedrijf werken (77% vs. 64%).
 • Hogere productiviteit: medewerkers zijn vaker bereid extra inspanningen te leveren voor hun werkgever (54% vs. 40%).


dicht de kloof in 3 stappen

De brug slaan tussen je imago en identiteit, is niet evident. We helpen je in 3 stappen de kloof te dichten, met je employee value proposition (EVP) als basis.

 1. bouw een solide EVP
  Je employee value proposition vormt de basis van je employer brand. In je EVP formuleer je duidelijk welke meerwaarde je aan medewerkers belooft. Blijf daarin wel realistisch, zodat je die beloftes ook kan waarmaken. Anders krijg je imago en identiteit nooit op één lijn. Denk maar aan het voorbeeld over maatschappelijk engagement.

 2. verweef je EVP in je communicatie
  Elke vorm van employer branding-communicatie moet je EVP weerspiegelen. Zo vermijd je dat je te veel focust op je bedrijf (‘We zijn al jaren marktleider’ of ‘We bieden een marktconform salaris’) en leg je de nadruk op de meerwaarde voor je (potentiële) werknemer. Met boodschappen als ‘Je krijgt een op maat gemaakt groeiplan’ en ‘We helpen jou je persoonlijke doelen te bereiken’ zal je pas echt het juiste talent aantrekken en behouden.

 3. meet de resultaten en stuur bij
  Met de creatie en communicatie van je EVP is de kous niet af. Meet de resultaten van je employer branding om na te gaan of je inspanningen wel degelijk hun vruchten afwerpen en pas je EVP indien nodig aan. Je kan verschillende metrics gebruiken om de ROI van je employer branding te berekenen: 
  • het aantal sollicitaties per vacature
  • de tijd om een vacature in te vullen
  • de kost om een vacature in te vullen
  • je werknemerstevredenheid


Ook de bekendheid en aantrekkelijkheid van je werkgeversmerk vormen nuttige metrics. In ons Randstad Employer Brand Research publiceren we op basis van die scores jaarlijks een ranglijst van de meest aantrekkelijke werkgevers.


Wil je bouwen aan een authentieke employer brand?