krijgt politiek België meer mensen aan het werk?

Zondag 26 mei nadert snel. De verkiezingskoorts stijgt. Thema’s als klimaat, onderwijs, koopkracht, migratie domineren de agenda. En wat met de arbeidsmarkt? Volgens onze analyses raken de grote pijnpunten op onze arbeidsmarkt maar niet opgelost. Sterker, de werkzaamheid in ons land zakt naar de bodem van de Europese ranking. Kunnen we het tij keren? En hoe? We vroegen het aan de specialisten van vijf politieke families.

 

De titel van het rapport van arbeidsexpert Jan Denys spreekt boekdelen ‘Het verdriet van de Belgische arbeidsmarkt’. Hij doet allerminst geringschattend over de vele inspanningen van de federale en regionale regeringen inzake arbeidsmarktbeleid. Maar het resultaat blijft onder de verwachtingen en de gemiddelde Europese vooruitgang. De werkzaamheidsgraad mag dan wel licht stijgen, verschillende knelpunten wegen hardnekkig op onze vooruitgang.

 

De Belgische arbeidsmarkt heeft meer doortastende maatregelen nodig om substantieel meer mensen aan het werk te krijgen.
Een duidelijke visie rond economische migratie en de creatie van jobs voor laaggeschoolden bijvoorbeeld. Maar ook meer en betere activering van langdurig werklozen, 55-plussers, werkzoekenden van vreemde origine en inactieven. Vergeet ten slotte de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd niet.”

 

5 x 5 actiepunten

De grootste gemene deler bij alle partijen is het streven naar een volledige tewerkstelling. Minder door de werkloosheid te bestrijden, dan wel door zo veel mogelijk jobs te creëren voor zo veel mogelijk mensen. Ambitieus, maar hoe kijken onze politici tegen de uitdagingen voor onze arbeidsmarkt aan? Concreet, welke vijf maatregelen zetten ze bovenaan hun politieke agenda? Met die vraag openden we ons grote arbeidsmarktdebat. Oordeel zelf.

sp.a – Meryame Kitir, fractievoorzitter in de Kamer

“Zet competenties centraal, minder de diploma’s.”

 1. Zet in op de laaggeschoolden – die vaak de minste kansen krijgen –  en op de sociale economie als hefboom.
 2. Realiseer een betere balans privé-werk omdat vandaag te veel mensen met een job alsnog uitvallen. Waarom geen ‘time-out’-rekening invoeren die werknemers de kans geeft zelf te beslissen wanneer ze de riem even willen afleggen?
 3. Bouw duaal leren breder uit als volwaardige opleiding.
 4. Voer de strijd op tegen sociale dumping om oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt te vermijden.
 5. Zet competenties centraal, minder de diploma’s. Zo krijgt elk talent maximale jobkansen.

 


 

N-VA – Axel Ronse, Vlaams volksvertegenwoordiger

“Bouw asap het SWT of vervroegd pensioen af.”

 

 1. Voer het confederalisme in, want veel federale bevoegdheden belemmeren het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen.
 2. Laat de werkenden netto meer loon overhouden. Verder doorgaan op het elan van de taxshift is de boodschap, maar met de focus op werknemers.
 3. Bouw asap het SWT of vervroegd pensioen af. Mensen op 56 of 58 jaar op pensioen laten vertrekken is onverantwoord.
 4. Beperk de werkloosheidsuitkering in de tijd.
 5. Geef de begeleiding, opvolging en sanctionering van alle niet-werkenden in handen van één centrale arbeidsmarktregisseur.

 


 

CD&V – Stefaan Vercamer, federaal volksvertegenwoordiger

"Combineer uitkering met loon.”

 1. Maak het mogelijk om een uitkering te combineren met inkomen uit arbeid.
 2. Ga voor meer duurzame loopbanen (evenwicht werk-gezin) en eindeloopbaanregelingen.
 3. Start de persoonlijke begeleiding van de werkzoekenden vanuit de bemiddelingsdiensten sneller op.
 4. Voer een afdwingbaar recht en plicht in op opleiding en levenslang leren.
 5. Beperk niet de werkloosheidsuitkering, maar wel de werkloosheid in de tijd.

 


 

Groen – Björn Rzoska, fractievoorzitter in het Vlaams Parlement

 “Heroriënteer de rol van de VDAB.”

 1. Verminder de loonkost voor laaggeschoolden.
 2. Ga voor een vlotte combinatie van een uitkering en een inkomen op arbeid.
 3. Blijf investeren in de sociale economie en durf erkennen dat dat circuit voor sommige mensen een eindbestemming is. Anders gezegd, durf loskomen van de idee dat we iedereen volledig moeten kunnen integreren in de reguliere arbeidsmarkt.
 4. Heroriënteer de rol van de VDAB om de openstaande vacatures sneller ingevuld te krijgen.
 5. Zet nog meer in op levenslang leren als hefboom om de evolutie van de arbeidsmarkt te kunnen volgen.

 


 

Open Vld – Egbert Lachaert, federaal volksvertegenwoordiger

“Hervorm het sociaal overleg.”

 1. Beperk de beslissingsruimte van de Groep van Tien (de toponderhandelaars van werkgevers en vakbonden die op federaal niveau het sociaal overleg voeren) tot lonen, uitkeringen en sociale zekerheid. Zodra het beleid aan bod komt (SWT, 55+, …) moet ook de overheid aan tafel zitten.
 2. Baseer het loopbaan- en loonmodel niet langer uitsluitend op anciënniteit.
 3. Durf het onderwijs heruitvinden. Het menselijk kapitaal is onze enige grondstof.
 4. Hervorm de arbeidstijdwetgeving, ze dateert uit de vorige eeuw.
 5. Maar de combinatie mogelijk tussen betaalde jobs en uitkering. Nu is het te vaak nog zwart of wit. We doen het wel voor werkenden met de flexi-jobs. Waarom niet voor de uitkeringsgerechtigden?


meer?

De stellingen zijn ingenomen. Benieuwd naar het echte debat? In de vervolgartikels laten we de vijf politici uitvoerig aan het woord over deze thema’s:

 • de combinatie van uitkering en inkomen uit arbeid
 • de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd