hoe zorg je voor een veilige werkomgeving voor jouw medewerkers?

De coronacrisis is nog lang niet voorbij. We lijken er echter in te slagen om het aantal nieuwe besmettingen terug te dringen, de opnames in de ziekenhuizen dalen en het aantal overlijdens gelukkig ook. En dus worden er stilaan plannen gemaakt om bedrijven geleidelijk aan te laten heropstarten. We moeten ons echter geen illusies maken. Daarbij gaan we niet terug naar hoe het voor de uitbraak van de coronacrisis was. Bij alles wat we doen, zullen we erover moeten waken de kans op besmettingen zo klein mogelijk te houden, zodat we de situatie ook na het opheffen van de lockdown onder controle kunnen houden. Zeker ook op de werkplek. 

 

Een team van experts werkte daarom in opdracht van federaal minister van werk Nathalie Muylle aan een "Generieke gids om de verspreiding van covid-19 op het werk tegen te gaan." Het gaat om experten van de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, de Economic Risk Management Group, de FOD WASO en de beleidscel van de minister van werk. 

 

Het "nieuwe normaal" waar we met z'n allen de komende maanden in terecht komen, zal ook voor werkgevers en hun werknemers heel veel voorbereiding en aanpassingen vragen. We sommen hieronder 10 algemene maatregelen op uit de gids om het belang ervan te onderstrepen. We raden je echter vooral aan om de tijd te nemen om alle maatregelen in de gids volledig door te nemen. Hij bevat nog veel meer informatie en nuttige tips en geeft je een goed beeld van wat moet gebeuren om een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren voor jouw medewerkers bij de heropstart. 

 

opleiding en communicatie

Geef je werknemers duidelijke instructies en zorg voor de nodige opleiding en communicatie. Neem tijdig contact met je werknemers inclusief uitzendkrachten en stagiairs en met externen zoals klanten, cliënten, leveranciers, onderaannemers, freelancers, bezoekers, … om hen te informeren over de regels die nu gelden in jouw onderneming.

 

maximaal telewerk

Organiseer het werk zo dat telewerk maximaal mogelijk is voor de functies die dat toelaten.    

 

social distancing

Pas de regels van ‘social distancing’ maximaal toe. Afstand houden - dat betekent contact vermijden met andere personen binnen 1,5 meter - blijft de beste manier om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Garandeer dus zoveel mogelijk een afstand van 1,5 meter en vermijd samenscholingen. Als de werkorganisatie dit ondanks andere bijkomende maatregelen niet toelaat, streef dan zoveel mogelijk naar een marge van 1,5 meter. Gebruik markeringen, linten of fysieke barrières om zones of plaatsen af te bakenen of markeer op de grond hoeveel afstand moet worden gehouden. Deze principes gelden voor alle plaatsen in de onderneming en bij alle andere aspecten van het werk.  

 

werk spreiden

Vermijd zoveel mogelijk gelijktijdige aankomst van werknemers op het werk. Onderzoek wat mogelijk is om werk te spreiden in de tijd gedurende een kalenderdag. Bekijk bijvoorbeeld de  mogelijkheden om het werk vroeger te laten beginnen en ook later op de dag mogelijk te maken. Dit heeft dan automatisch een impact op het aantal aanwezige personen.  

 

éénrichtingsverkeer

Gebruik spreidingsmaatregelen bij in-, uit- en doorgangen met hulpmiddelen zoals markeringen, linten of fysieke barrières. Overweeg éénrichtingsverkeer in gangen en op trappen waar personen elkaar te vaak of zonder voldoende afstand kruisen. Zorg ervoor dat personen elkaar zo weinig mogelijk moeten kruisen. 

 

aantal werknemers

Beperk zoveel mogelijk het aantal werknemers dat gelijktijdig in één ruimte werkt (door thuiswerk te voorzien, pauzes aan te passen, …) en beperk zoveel mogelijk de tijd dat werknemers gelijktijdig in één ruimte werken of aanwezig zijn.  

Als er gewerkt wordt in ploegen of teams: beperk de grootte van de teams, vermijd zo veel mogelijk rotatie in de samenstelling van de teams.  

 

bijeenkomsten

Gebruik alternatieven voor bijeenkomsten zoals vergaderingen, opleidingen of werkoverleg, door gebruik te maken van digitale communicatiemiddelen en –tools.   

 

pauzemomenten 

Spreid pauzemomenten en lunchtijden zodat ze niet samenvallen. 

 

routes uitlijnen

Maak gebruik van hulpmiddelen zoals markeringen, linten of fysieke afscheiding om de routes zo duidelijk mogelijk aan te geven, zowel voor werknemers als voor klanten, leveranciers, … 

 

onthaal

Reorganiseer de inrichting van de onthaalruimte/receptie:

  • door beschermingsmiddelen aan de receptie (wanden en schermen)

  •  tele-onthaal

  • voorzie de mogelijkheid voor bezoekers om hun handen te wassen of stel geschikte handgels ter beschikking indien handen wassen niet mogelijk is

  • voorzie een plaats waar post of pakjes contactloos kunnen worden gedeponeerd.

 

Zoals gezegd, is dit slechts een selectie van maatregelen die in de gids vermeld worden. Neem zeker de tijd om de gids helemaal door te nemen.

Bovendien bevat deze gids de algemene regels. Het is de bedoeling dat deze maatregelen naar de sectoren gaan zodat zij er nog - waar nodig - sectorspecifieke maatregelen kunnen aan toevoegen.


We wensen je veel succes met de voorbereiding! Stay safe!