goestingarchitecten halen werknemers uit hun isolement.

In haar boek ‘Goestingarchitecten’ pleit auteur Mieke Van Gramberen voor zelforganiserende teams. Alleen zo kan de logge en soms demotiverende structuur van grote organisaties doorbroken worden.

‘Werknemers worden eindeloos opgedeeld per discipline of activiteit. Het gevolg is dat iedereen op zijn eiland werkt en niemand zich verantwoordelijk voelt voor het eindresultaat’  - Mieke Van Gramberen, algemeen directeur bij Flanders Synergy.

 

 

Hoe kun je organisaties creëren waarin het personeel met meer goesting en energie zijn job uitoefent? ‘Dat is het vertrekpunt van mijn boek’, vertelt Mieke Van Gramberen, algemeen directeur bij Flanders Synergy. ‘Een 18-tal succesvolle praktijkcases binnen de Vlaamse industrie, de dienstensector, de zorgindustrie en het onderwijs. Uit hun veranderingstraject hebben we wetenschappelijke inzichten gedistilleerd.’

 

verknipte organisaties

Zelfsturing, zelforganisatie en mensen meer autonomie verschaffen vormen de basisingrediënten om werknemers uit hun hokje te halen. ‘Grote bedrijven zijn vaak complex georganiseerd in verschillende afdelingen. Werknemers worden eindeloos opgedeeld per discipline of activiteit. Het neveneffect is dat iedereen daardoor een beetje op zijn eigen eiland werkt. Tot er uiteindelijk niemand meer overblijft die zich verantwoordelijk voelt voor het behalen van het eindresultaat. Ik noem dergelijke organisaties vaak ‘verknipt’: in alle betekenissen van het woord.’

Medewerkers die hun bijdrage tot het geheel niet meer herkennen, zijn minder gemotiveerd. Ze werken omdat ze er een loon voor ontvangen. Dat beïnvloedt de werking van een organisatie.

‘Bureaucratische en functioneel verstoorde ondernemingen vereisen een gigantische coördinatie om ervoor te zorgen dat deadlines en targets gehaald worden. Dat is weinig efficiënt’, zegt Mieke Van Gramberen.

 

goestingarchitecten

Omdat dergelijke logge bedrijfsstructuren meer energie vragen aan medewerkers dan ze geven, pleit Mieke Van Gramberen voor de invoering van “goestingarchitecten”. ‘We hebben hiermee geen nieuw beroep uitgevonden. Een Goestingarchitect is een rol die iemand opneemt, zoals leiderschap.’

Een Goestingarchitect stimuleert verandering. Iemand met een visie, die 100% weet hoe de organisatie in elkaar zit en ook in dialoog treedt. ‘In de praktijk vertrekt alles best bij de CEO’, zegt Mieke Van Gramberen. ‘Wanneer die overtuigd is en een draagvlak creëert, treden er vaak spontaan Goestingarchitecten naar voren, zoals productieverantwoordelijken en HR-verantwoordelijken. Zij zetten het veranderingsproces in beweging, en bedenken passende oplossingen. Structuur en cultuur zijn nauw met elkaar verbonden.’

 

een kickstart voor de organisatie

Zo’n veranderingsproces is een werk van maanden tot jaren. Maar met een geoptimaliseerde nieuwe structuur, bestaande uit onder meer zelfsturende teams, krijg je uiteindelijk werknemers die meer ondernemen, zich willen engageren en gemotiveerder werken. Een Goestingarchitect injecteert als het ware energie in het bedrijf.

‘Dat straalt niet alleen af op de werkvloer, maar ook op de bedrijfsresultaten’, besluit Mieke Van Gramberen.

‘Zowel Niko als TE Connectivity, die in het boek aan bod komen, behaalden dankzij dergelijke reorganisaties een productiviteitsstijging van meer dan 20%, alsook een gevoelige daling van het absenteïsme. Op alle parameters: zoals levertermijn, kwaliteit en productie hebben deze bedrijven een significante stap vooruit gezet. Dit is dus absoluut geen geitenwollensokkenverhaal!’