wie nu werkt, moet zich proactief bijscholen.

Agoria bracht de grote trends op de arbeidsmarkt tot 2030 in kaart. Opvallend: waar de berichtgeving tot voor kort baadde in een doemsfeer van verdwijnende jobs, schetst de technologiefederatie een genuanceerder en vooral positief beeld. Voor elke job die in de toekomst verloren gaat, komen er 3,7 nieuwe bij. Niet ondanks, maar net dankzij de digitalisering.

‘Tegen 2030 zullen er netto zowat 630.000 banen gecreëerd worden.’ - Marc Lambotte, CEO Agoria

Marc Lambotte, de CEO van Agoria, formuleert de belangrijkste conclusies van de studie: ‘Tegen 2030 zullen er netto zowat 630.000 banen gecreëerd worden. Daar staat tegenover dat het aantal beschikbare profielen op de arbeidsmarkt niet zal volstaan om al deze vacatures in te vullen. Toch moeten we deze kans grijpen, want ze vertegenwoordigt alleen al in het jaar 2030 een creatie van 95 miljard euro BBP.’

 

wat kan de overheid doen?

Agoria stelt in de eerste plaats een aantal maatregelen voorop die de overheid kan nemen om aan deze evolutie tegemoet te komen: de mensen die nu actief zijn moeten zich proactief bijscholen of zelfs omscholen, wie niet aan het werk is moet geactiveerd worden en er zal nood zijn aan gerichte economische migratie.

Ten slotte moet de uitstroom in het onderwijs beter afgestemd worden op de reële noden van de arbeidsmarkt. Door de combinatie van al deze ingrepen kan het aantal werkzoekenden tegen 2030 beperkt blijven tot de ‘natuurlijke’ hoeveelheid van 108.000, ofwel 2 procent van de actieve arbeidsmarkt.

 

wat kunnen de werkgevers doen?

Werkgevers en overheid moeten iedereen de kans bieden om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen.

Lambotte: ‘Bij Agoria beheren we bijvoorbeeld samen met de vakbonden opleidingscentra voor technische beroepen. We moeten er tegelijk voor zorgen dat de werknemers zich bewust zijn van de noodzaak om zich op korte termijn bij of om te scholen. Ook initiatieven binnen de bedrijven kunnen verder uitgebouwd worden, denk aan zaken als duaal leren.’

 

en de werknemers?

We dragen eveneens een individuele verantwoordelijkheid. Iedereen moet de geboden kansen aangrijpen. ‘Vandaag stellen we vast dat de werknemers nog te weinig ingaan op de vele opleidingsmogelijkheden die de bedrijfswereld aanbiedt. Zoals gezegd begint alles met een bewustwordingsproces. Begrippen als ‘activeren’ en ‘langer werken’ vallen niet altijd in goede aarde, maar als je dit goed duidt kan je mensen motiveren om te investeren in hun loopbaan. Wie om wat voor reden dan ook niet kan werken moet kunnen rekenen op de beste ondersteuning, maar wie kan werken moet hoe dan ook aan de slag.’

 

de toekomst oogt veelbelovend

Marc Lambotte ziet in dit verhaal vooral een gigantische opportuniteit. ‘Het voordeel van een studie zoals de onze is dat ze de toekomst kristalhelder omschrijft. We staan voor een behoorlijk grote uitdaging, maar er bestaan oplossingen. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt kunnen we samen prachtige dingen realiseren. De creatie van 95 miljard euro BBP per jaar vertegenwoordigt ruim 16 procent van het huidige BBP. Daar worden we met z’n allen alleen maar beter van.’