themavoormiddag: GDPR

Vanaf 25 mei 2018 zal de Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van toepassing zijn op alle ondernemingen. Het is belangrijk dat elke onderneming de gegevensverwerkingen die plaatsvinden binnen de onderneming goed in kaart brengt.

De meeste ondernemingen verwerken anno 2017 op grote schaal persoonsgegevens, zeker ook binnen het HR departement. Daarbij zijn een groot aantal derde partijen betrokken: rekruteringspartners, het sociaal secretariaat, maar ook de groeps- of hospitalisatieverzekeraar, het pensioenfonds (IBP), enzovoort.

Het is belangrijk dat elke onderneming de gegevensverwerkingen die plaatsvinden binnen de onderneming goed in kaart brengt. Elke onderneming is immers verantwoordelijk voor een passende beveiliging van die gegevens, o.a. om datalekken of andere inbreuken te voorkomen.

De niet-naleving van de verplichtingen van de GDPR kan niet alleen hoge boetes met zich meebrengen, maar ook concurrentiële nadelen in de markt. In dit kader organiseerde Randstad samen met de experts van Claeys & Engels opnieuw een aantal themavoormiddagen rond dit thema.

U vindt de presentatie hieronder.