werken op een feestdag, mag dat?

werken-op-feestdag

Op kerstdag, nieuwjaarsdag, paasmaandag, Allerheiligen, de nationale feestdag en vijf andere wettelijke feestdagen mag je niet werken. De werkgever mag zijn werknemers ook niet vragen om deze dagen op een ander moment in te halen. Kortom, het is verboden om te werken op de wettelijke feestdagen. Toch zijn er specifieke jobs waarbij werken op feestdagen uitzonderlijk is toegestaan. Randstad vroeg meer uitleg aan advocaat Filip Tilleman.

wie mag werken op een feestdag?

Een werkgever mag je niet laten werken op feestdagen, tenzij zondagswerk is toegestaan in de arbeidswetgeving. Dat betekent dat je wél op feestdagen mag werken, als het werk noodzakelijk of dringend is en met de beste wil van de wereld niet op een andere dag mogelijk is. Denk aan schoonmaak- en onderhoudswerk om de volgende dag de productie te kunnen hervatten of bewakingsopdrachten. Werken om een dreigend ongeval te voorkomen, is ook een uitzondering. In specifieke sectoren is er een Koninklijk Besluit dat werk op zon- en feestdagen mogelijk maakt. Bijvoorbeeld in horeca, energie- en drinkwatervoorziening, staalproductie, vervoerssector, dagbladondernemingen, ziekenhuizen, apotheken, parkeergarages,... .

 

wat is het recht op inhaalrust?

Als een werknemer noodgedwongen moet werken op een wettelijke feestdag, dan heeft hij recht op inhaalrust. De rust bedraagt een volle dag als het werk langer dan vier uren heeft geduurd. Heeft het werk op de feestdag niet langer dan vier uur geduurd, dan bedraagt het recht op rust ten minste een halve dag. Een deeltijdse werknemer, die tijdens een feestdag heeft gewerkt, heeft alleen recht op inhaalrust waarvan de duur gelijk is aan de echte duur van het werk dat op de feestdag gepresteerd werd. Belangrijk is dat de inhaalrust toegekend moet worden binnen de zes weken na de feestdag. Indien een werknemer tijdens die zes weken ziek wordt en afwezig is, dan moet hij de inhaalrust krijgen binnen de zes weken na de hervatting van het werk.

 

dubbel loon voor werk op een feestdag?

Loon naar werk. Het spreekt dus voor zich dat ook de prestaties op een feestdag vergoed worden. Nochtans bestaat hierover een hardnekkige misverstand. Veel werknemers denken dat werken op een feestdag dubbel loon betekent. Dat is niet zo. De basisregel is dat voor prestaties op feestdagen het gewone loon betaald wordt door de werkgever. Alleen als in een individuele arbeidsovereenkomst of via een cao een speciale toeslag zou afgesproken zijn, dan is er extra vergoeding mogelijk. Dit is echter niet de regel.

 

dubbel loon voor overuren op een feestdag

Het dubbele loon geldt wél als er sprake is van overuren op een feestdag. Deze overuren moeten dan niet aan 100%, maar aan 200% betaald worden! Dat staat zo in de feestdagenwet.

 

Werken op wettelijk feestdagen is in principe verboden. Er zijn echter heel wat uitzonderingen voor werk dat echt niet kan wachten. Werknemers die moeten werken op feestdagen, hebben recht op inhaalrust. Deze werknemers hebben echter geen recht op extra loon, tenzij het via een cao of individuele arbeidsovereenkomst anders is afgesproken. Wie overuren draait op een feestdag, kan wel rekenen op dubbel loon.

 

Meer weten over de arbeidsrechtelijke aspecten van werken op zon- en feestdagen, en de impact daarvan op het loon?

 

 


Randstad vroeg advocaat Filip Tilleman meer uitleg over de gevolgen van werken op feestdagen. Tilleman is de auteur van De Randstad Werkpocket: alles wat werkgevers en werknemers moeten weten over de wet- en regelgeving op de Belgische arbeidsmarkt.