studenten op uw werkvloer: waar moet u op letten? 

Zet u in de zomermaanden studenten aan het werk? Houd dan zeker rekening met deze vijf aandachtspunten.

1 arbeidsovereenkomst op de werkvloer

Voor elke studentenjob moet u met de student een schriftelijk contract afsluiten. Deze arbeidsovereenkomst moet ten laatste op het moment van de indiensttreding ondertekend zijn. ‘De student moet een kopie krijgen, en bovendien moet hij die altijd bij zich hebben op de plaats van de tewerkstelling’, weet Roxanne Willems van Randstad. ‘Hierop wordt effectief gecontroleerd. Is er geen contract op de werkvloer, dan krijgt de werkgever minstens een waarschuwing.’

 

2 houd rekening met verboden werken

U mag studenten niet eender welk werk laten doen. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een officiële lijst met verboden werken opgesteld. ‘Studenten mogen bijvoorbeeld niet werken met wilde dieren, bepaalde machines of gevaarlijke chemische stoffen’, zegt Roxanne Willems. ‘Bovendien kan een preventieadviseur bijkomende taken verbieden, wanneer hij bijvoorbeeld vindt dat de student te jong is om bepaalde risico’s goed in te schatten.’

‘Studenten mogen bepaalde werken niet uitvoeren’. 

 

3 respecteer de 50 dagenregeling

Studenten mogen 50 dagen per jaar aan de slag tegen een voordelig RSZ-tarief. Vanaf de 51ste dag betalen ze de normale (hogere) sociale bijdragen, waardoor het voor hen een stuk minder interessant wordt. ‘Als bemiddelaar bij uitzendarbeid zorgt Randstad voor de nodige opvolging’, zegt Roxanne Willems. ‘Dat is een belangrijke troef, zeker nu de 50 dagenregeling binnenkort omgezet wordt naar een flexibeler urensysteem dat nog meer administratie vraagt.’

 

4 de regels voor buitenlandse studenten

Buitenlandse studenten uit een land van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland kunnen in België werken zonder bijkomende formaliteiten. Ze hoeven hier geen onderwijs te volgen of hier te verblijven. Studenten van buiten de EER die hier studentenarbeid willen verrichten, moeten wél in België onderwijs met een volledig leerplan volgen en een geldige verblijfsvergunning hebben. Ook een arbeidskaart is een vereiste, tenzij ze alleen tijdens de schoolvakanties werken.

 

5 na de studentenjob vast in dienst

Een student die in juni afstudeert, mag tijdens de zomermaanden nog werken tegen de voordelige voorwaarden van de 50 dagenregeling. Overweegt u om hem daarna permanent in dienst te nemen? ‘Het studentenwerk kan dan aanzien worden als een verdoken proefperiode’, waarschuwt Roxanne Willems. ‘Plan daarom een redelijke termijn tussen de vakantiejob en de vaste indienststelling, of neem de afgestudeerde student vast aan in een andere functie. Zo vermijd je problemen.’