wat als een werknemer kiest voor een politiek mandaat? | video.

politiek-mandaat

Heeft één van jouw medewerkers politieke ambities? Opgepast want dat betekent dat een werkgever daar van sollicitatieprocedure tot ontslag rekening mee moet houden. In dit filmpje legt advocaat Filip Tilleman uit waarom dat zo is.Dit wil je zeker onthouden!


1. Als een kandidaat-werknemer kan aantonen dat de politieke overtuiging direct of indirect heeft meegespeeld bij de beslissing om hem of haar niet aan te werven, dan is er sprake van discriminatie.

2. Een werknemer die een politiek mandaat opneemt, kan politiek verlof nemen. De werkgever moet het loon niet doorbetalen tijdens deze afwezigheden.

3. Een verkozen werknemer geniet tijdens de duur van het mandaat en tot 6 maanden na afloop ervan een bescherming tegen ontslag.

4. Ook een niet-verkozen kandidaat geniet van dezelfde bescherming tot 3 maanden na de verkiezing.

 

Raakte je al eerder verstrikt in het kluwen van ons arbeidsrecht? Ben je op de hoogte van jouw rechten en plichten?