heb je altijd recht op een werkloosheidsuitkering? | video

werkloosheidsuitkering

Als iemand zijn job verliest heeft hij in principe recht op werkloosheidsuitkeringen om de financiële gevolgen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te verzachten. In deze video waarschuwt advocaat Filip Tilleman ervoor dat er geen absolute garantie bestaat op deze uitkering.

 


Het basisprincipe is immers dat iemand na de beëindiging van het contract pas recht heeft op uitkeringen als hij geen werk en geen loon meer heeft door "omstandigheden die onafhankelijk zijn van zijn wil". Wat dat precies inhoudt, legt advocaat Filip Tilleman uit in dit filmpje, maar onthou zeker al dat:

1. Een werknemer die zelf ontslag neemt of in onderling overleg met de werkgever een punt zet achter de arbeidsrelatie, in principe geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering.

2. De RVA in dat geval alleen werkloosheidsvergoedingen zal toekennen in heel uitzonderlijke situaties. Bijvoorbeeld als een werknemer een zelfstandige activiteit gaat uitoefenen of een werknemer die omwille van pesterijen zijn ontslag gaf.

3. Zelfs als een werknemer zijn ontslag krijgt van zijn werkgever, dan nog heeft die persoon niet automatisch recht op werkloosheidsvergoedingen. Een werknemer die zelf fout heeft aan zijn ontslag, kan door de RVA immers geschorst worden van het recht op werkloosheidsvergoedingen.


Raakte je al eerder verstrikt in het kluwen van ons arbeidsrecht? Ben je op de hoogte van jouw rechten en plichten?


 

Randstad vroeg advocaat Filip Tilleman meer uitleg over het recht op werkloosheidsvergoeding. Tilleman is de auteur van De Randstad Werkpocket: alles wat werkgevers en werknemers moeten weten over de wet- en regelgeving op de Belgische arbeidsmarkt.