van student naar permanent

Overweegt u om een student na zijn vakantiejob vast in dienst te nemen? Zorg dan dat de RSZ u niet straft voor de ‘goedkope proefperiode’.

Een student kunt u tot 50 dagen per kalenderjaar op een goedkope manier tewerkstellen. U betaalt hiervoor niet de normale RSZ-bijdragen, maar alleen een lagere solidariteitsbijdrage van 8,13 procent. Als werkgever bent u 5,42 procent verschuldigd, en de student betaalt de overige 2,71 procent. Ook voor studenten die in juni hun diploma behaalden, aanvaardt de RSZ dat ze nog tot 30 september van hetzelfde jaar 50 dagen mogen werken met de lagere solidariteitsbijdrage.

Concreet betekent dit dat deze zomer tal van afgestudeerden een vakantiejob hebben gedaan of nog aan het doen zijn. Sommige van die jobstudenten worden nadien permanent in dienst genomen door dezelfde werkgever. Maar mag dat zomaar? Is er geen probleem als u er gewoon voor zorgt dat de studententewerkstelling de 50 dagen niet overschrijdt en u nadien de gewone RSZ-bijdragen betaalt?

‘Dat is alleen zo als er een duidelijk verschil bestaat tussen de vakantiejob en de permanente job’, weet Regine De Wilde, juriste bij Randstad. ‘Het kan bijvoorbeeld over twee verschillende functies gaan, of er kan tussen beide tewerkstellingen een onderbreking zijn. Je moet als werkgever aantonen dat de studentenjob geen ‘goedkope proefperiode’ van de vaste tewerkstelling was. Is de RSZ daar niet van overtuigd? Dan betaal je alsnog de gewone socialezekerheidsbijdragen.’


van dagen naar uren

Binnenkort wordt de 50 dagenregeling vervangen door een flexibeler systeem. Concreet: vanaf 1 januari 2017 mag een student 475 uur per jaar werken met de voordelige solidariteitsbijdrage. De nieuwe maatregel biedt meer mogelijkheden om samen te werken. ‘Studenten die het voordeel maximaal willen benutten, zijn vandaag nog genoodzaakt om volledige dagen te presteren’, illustreert Regine De Wilde. ‘Vanaf 2017 kunnen ze ook op uurbasis werken, zonder dat ze hiervoor afgestraft worden.’


‘Als werkgever kun je dan ook langer genieten van de lagere solidariteitsbijdrage. Want als je vandaag een student bijvoorbeeld 5 uur per dag aan het werk zet, dan kan die maximaal 250 uur werken met een voordelig tarief. Dankzij de nieuwe regeling kan hij maar liefst 95 dagen van 5 uur werken vooraleer je de gewone RSZ-bijdragen moet betalen.’


Het parlement moet de nieuwe maatregel en de werkingsmodaliteiten de komende maanden nog definitief goedkeuren. In de ontwerpteksten is overigens ook de sanctie bij een overtreding versoepeld. Vandaag moet u bij een overschrijding van de limiet de gewone socialezekerheidsbijdragen betalen voor de volledige periode van tewerkstelling, inclusief de eerste 50 dagen. Volgens de nieuwe regeling zouden alleen de gepresteerde uren boven de 475 uurgrens onderworpen worden aan de normale bijdragen.

‘Vanaf 2017 kunt u studenten voordeliger inzetten op uurbasis.’