heeft deeltijdse werknemer recht op volledige opzegvergoeding?

Opzegvergoedingen zijn niet altijd wat ze lijken. In geval van deeltijds werk, ouderschapsverlof of langdurige ziekte, is het belangrijk om goed na te gaan of de juiste berekeningsregels van de opzegvergoeding worden toegepast. Randstad vroeg het aan advocaat arbeidsrecht Filip Tilleman.

 

hoe moet een opzegvergoeding voor deeltijdse werknemers berekend worden?

Als we de normale ontslagregels zouden toepassen, dan moet bij het ontslag rekening worden gehouden met de lagere factor loon voor deeltijds werk. In die logica zou de deeltijdse werknemer slechts recht hebben op een veel lager aantal maanden verbrekingsvergoeding dan zijn of haar voltijdse collega met gelijke anciënniteit.

 

dus een deeltijdse werknemer krijgt een lagere opzegvergoeding?

Neen, het Grondwettelijk Hof volgt die logica niet! Het Hof oordeelde dat dit strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. Dus voor het berekenen van het aantal maanden verbrekingsvergoeding van de deeltijdse werknemer wordt in eerste instantie rekening gehouden met een fictief voltijds loon voor deze functie (bijvoorbeeld 3.000 euro). De uitkomst hiervan is bijvoorbeeld 5 maanden opzeggingsvergoeding. In tweede instantie moet u voor het berekenen van het concrete bedrag van de opzeggingsvergoeding, het aldus berekende aantal maanden verbrekingsvergoeding (hier 5 maanden), vermenigvuldigen met het effectieve deeltijdse maandloon (2.100 euro bijvoorbeeld).

 

gelden dezelfde principes ook bij deeltijds tijdskrediet?

Ja, dezelfde principes worden gehanteerd bij het ontslag van een werknemer, die van voltijdse tewerkstelling naar deeltijds tijdskrediet is gegaan. De werkgever zal hierbij trouwens moeten aantonen dat het ontslag niets te maken heeft met de aanvraag tot tijdskrediet, anders dient die werkgever bovenop de verbrekingsvergoeding 6 maanden beschermingsvergoeding te betalen.

 

wat bij ouderschapsverlof of een langdurige ziekte?

Als een werknemer zijn voltijdse prestaties verminderd heeft omwille van ouderschapsverlof, dan moet de werkgever, zowel bij het berekenen van het aantal maanden verbrekingsvergoeding als bij de concrete berekening van de uit te betalen verbrekingsvergoeding, rekening houden met het fictief voltijdse loon!

Ook als een voltijdse werknemer langdurig ziek is geweest en slechts deeltijds zijn arbeidsprestaties kan hervatten en tijdens die deeltijdse hervatting ontslagen wordt, zal tweemaal rekening moeten gehouden worden met het fictieve voltijdse loon. De rechtspraak preciseert hierbij dat de werkgever hierop ook alle voorbije indexaties moet toepassen.

 

 


Onthoud dat opzegvergoedingen niet altijd zijn wat ze lijken. In geval van deeltijds werk, ouderschapsverlof of langdurige ziekte, is het belangrijk om goed na te gaan of de juiste berekeningsregels van de opzegvergoeding worden toegepast.

 

Meer weten over de arbeidsrechtelijke aspecten van de opzegvergoeding of andere hete hangijzers uit het arbeidsrecht?

 


Randstad vroeg aan advocaat Filip Tilleman naar de regels omtrent de opzegvergoeding voor deeltijdse werknemersTilleman is de auteur van De Randstad Werkpocket: alles wat werkgevers en werknemers moeten weten over de wet- en regelgeving op de Belgische arbeidsmarkt.