mag je onbeperkt bellen met de smartphone van het werk? | video

ls er in een bedrijf geen smartphone- of gsm-beleid is, mag je daaruit dan afleiden dat ongelimiteerd bellen voor privéaangelegenheden is toegestaan? In dit filmpje geeft advocaat Filip Tilleman het antwoord op deze en tal van andere vragen.

Dit wil je zeker onthouden:

1. De bedrijfsgsm is in de eerste plaats een voorwerp dat jouw werkgever je ter beschikking stelt om jouw job te kunnen doen. Je moet het ter goeder trouw gebruiken. 

2. De werkgever heeft het recht om het telefonisch verkeer met de bedrijfsgsm te controleren, zolang er geen inzage is in de gesprekken of berichten zelf.

3. Het is erg belangrijk dat voor het gebruik van de gsm of de smartphone duidelijke afspraken op papier gezet worden tussen werkgever en werknemer.

4. Als jouw werkgever privégebruik toelaat, dan zal dit door de RSZ als loon worden beschouwd en zullen er dus ook sociale zekerheidsbijdragen op betaald moeten worden.

 
Raakte je al eerder verstrikt in het kluwen van ons arbeidsrecht? Ben je op de hoogte van jouw rechten en plichten?