ben jij je bewust van jouw  vooroordelen?

vooroordelen

We denken dat we geen vooroordelen hebben. Dat we werken aan een inclusieve werkplek. Dat we iedereen dezelfde kansen geven. De realiteit is anders. Onze onbewuste vooroordelen bepalen voor een groot stuk onze opvattingen en ons handelen. Ook op het werk.

onbewuste vooroordelen?

Onbewuste vooroordelen zijn - jawel - vooroordelen waar we ons niet van bewust zijn en waarover we dus geen controle hebben. Het zijn erg snelle, automatische associaties die ons brein maakt. Ze kunnen gebaseerd zijn op onze overtuigingen, onze sociale normen, ervaringen uit het verleden en andere factoren. Onbewuste vooroordelen beïnvloeden hoe we kijken naar andere mensen en bepalen voor een stuk hoe we met hen omgaan. Ze hebben een invloed op onze beslissingen en ons gedrag, hoewel we ons niet bewust zijn van hun impact.

Anders dan expliciete vooroordelen zoals discriminerend gedrag of seksisme, heeft iedereen onbewuste vooroordelen. Die manifesteren zich op vrij subtiele manieren. Zoals bijvoorbeeld een beetje lacherig doen over een naam die je niet vaak hoort, of er automatisch van uitgaan dat de man die deelneemt aan de vergadering met externen ook de baas is. In die gevallen heb je niet de bedoeling om te kwetsen. Je beseft zelfs niet dat wat je denkt of zegt niet oké is.

Wat kan je doen om je onbewuste vooroordelen uit te schakelen?

filter inbouwen!

Onbewuste vooroordelen komen makkelijker naar boven als je de gewoonte hebt er dingen uit te flappen. Wil je een mop vertellen? Stel je dan eerst de vraag of iedereen die mop wel zal appreciëren. Haal je er iemand mee onderuit? Vestig je negatieve aandacht op iemand specifiek? Eén regel: ben je niet zeker? Doe het dan niet! Onbewuste vooroordelen komen bovendrijven als we niet nadenken. Neem dus 2 seconden om na te denken over wat de impact is van jouw boodschap op anderen. Dat geeft je de tijd om een filter in te bouwen.

 

connecteer met mensen die anders zijn

Wees proactief en ga op zoek naar ideeën die anders zijn dan de jouwe. Op het werk hebben we vaak een beperkte kring van steeds dezelfde mensen die we als klankbord gebruiken. Durf die comfortabele inner circle uit te breiden met mensen die anders denken of een andere expertise hebben. Met mensen die jouw ideeën en het status quo durven in vraag te stellen.

hou je jobvereisten tegen het licht

Door bij de jobvereisten kwalificaties als “7 jaar ervaring als manager” te vermelden, bouw je misschien drempels in voor mensen die het al moeilijker hebben op de arbeidsmarkt. Vraag je af: is iemand met 7 jaar ervaring per definitie beter geschikt dan iemand met 4 jaar ervaring? Of is iemand zonder managementervaring per definitie minder geschikt als people manager dan iemand die al jarenlang een team leidt? Als iemand geen ervaring kan voorleggen met people management, dan betekent dat misschien alleen dat die persoon nog niet de kans kreeg om een team aan te sturen. Beoordeel mensen dus niet alleen op hun verleden, maar heb ook oog voor hun potentieel. Geef mensen kansen om te tonen wat ze waard zijn.

toon jouw steun

Wees niet bang om gedrag dat niet door de beugel kan te veroordelen. Als je merkt dat collega’s of medewerkers hun vooroordelen de vrije loop laten, zeg dat dan. En steun mensen die anders zijn. Zorg dat iedereen weet dat vooroordelen geen plaats hebben op jouw werkvloer, zodat mensen die steun kunnen gebruiken weten dat ze bij jou terecht kunnen.

Dit zijn slechts enkele tips om aan te tonen dat we wel degelijk dingen kunnen doen om ons bewust te worden van onze vooroordelen.