steeds meer studenten aan de slag buiten zomermaanden.

Afgelopen zomermaanden zette Randstad 6% meer studenten aan het werk dan in de zomer van 2017. Enerzijds wijst de hr-dienstverlener er op dat de toename opnieuw een bevestiging is van de jarenlange opmars van het aantal werkende studenten in ons land. Bovendien hadden de conjunctuur én het mooie weer van de afgelopen periode zeker ook een positieve impact. Anderzijds is de toename minder uitgesproken dan vorig jaar (11%). Volgens Randstad is dat niet zo verrassend. Het aandeel studenten dat tijdens de zomermaanden werkt is al erg hoog (volgens de studentenstudie van Randstad 72%) én bovendien werken steeds meer studenten (ook) buiten de zomerperiode. Zo is het aandeel studenten dat buiten de zomerperiode via Randstad aan de slag ging, dit jaar toegenomen met 14%.

steeds meer studenten werken

In 2017 gingen in ons land 522.765 (bron RSZ) studenten met een studentencontract aan het werk. Randstad voorspelt dat dat record voor 2018 opnieuw zal verbroken worden 

Sinds het begin van de metingen in 2004, rapporteert de Randstad-studentenstudie een toename van het aantal jobstudenten. Aanvankelijk werkten studenten vooral tijdens de zomermaanden. Dankzij de steeds flexibelere regelgeving die het inschakelen van studenten ook tijdens de rest van het jaar voordeliger maakte - vandaag mogen studenten 475 uur per jaar aan erg voordelige voorwaarden aan de slag - werken steeds meer studenten nu ook buiten de zomermaanden.

plafond?

Volgens een interne bevraging bij Randstad-consultants die gespecialiseerd zijn in de tewerkstelling van studenten, werken sommige studenten zo veel dat ze na de zomermaanden al aan het plafond van 475-uren zitten. Die bevindingen stroken met eerder gerapporteerde cijfers van het kinderbijslagfonds MyFamily dat liet weten dat één jobstudent op zeven zijn kinderbijslag verliest omdat ze te veel gewerkt hebben. 

kieskeurig

Bovendien blijkt uit dezelfde bevraging dat studenten kieskeuriger zijn dan enkele jaren geleden. Want hoewel studenten meer dan vroeger bereid zijn om ook kleine opdrachten te aanvaarden, (ze verliezen niet langer een volledige dag per begonnen opdracht) speelt de wet van vraag en aanbod. Omdat de vraag naar studenten zo groot is, hebben studenten logischerwijs meer keuzemogelijkheden en geven ze volgens de bevraagde Randstad-consultants de voorkeur aan jobs met interessante uren en een interessant loon. Ook de bereikbaarheid speelt een rol. Vooral voor studenten die geen rijbewijs hebben of niet over een wagen beschikken.