werkgevers moeten zich beschermen tegen 'grijze zones'.

De digitalisering van de arbeidsmarkt zorgt voor ‘grijze zones’, zowel in het HR-beleid als in onze sociale zekerheid. Dat zegt Denis Pennel, algemeen directeur van de World Employment Confederation (WEC). ‘We hebben een aangepast sociaal plan nodig.’

 

‘Het arbeidsrecht is nog lang niet up-to-date met alle nieuwe manieren van werken’ Denis Pennel, algemeen directeur World Employment Confederation

 

Digitalisering mist ook op de arbeidsmarkt zijn impact niet. ‘Zowel de jobinhoud als hoe we werken, is volop aan het veranderen’, vindt de topman van de World Employment Confederation. Die organisatie vertegenwoordigt wereldwijd de sector van private HR-dienstenleveranciers.

Denis Pennel verwijst daarvoor naar de vervagende grens tussen werk en privé, naar de toename van tijd- en plaatsonafhankelijk werken en naar de opkomst van jobs op projectbasis.

‘Het aantal zelfstandigen neemt sinds 2000 toe. Een studie van Eurofound (Exploring self-employment in the European Union-2017) toont aan dat 60 procent van de zelfstandigen heel bewust kiest voor dat statuut’, weet Denis Pennel.

‘Loondienst biedt ogenschijnlijk meer zekerheid, maar minder het gevoel van zelfstandigheid. Werknemers willen meer autonomie, zelfs als dat betekent dat ze slashers moeten worden (mensen die gelijktijdig verschillende activiteiten uitoefenen).’

 

basispakket aan sociale rechten

Die evolutie van ‘werk’ zorgt volgens Denis Pennel voor een aantal grijze zones, onder andere in de sociale zekerheid. ‘We moeten een nieuw systeem ontwikkelen dat werknemers, ongeacht hun statuut, een aanvaardbaar basispakket aan sociale rechten biedt. Dat pakket moet rechtstreeks verbonden zijn met de loopbaan. Zoals de airmiles die je bij luchtvaartmaatschappijen verzamelt naarmate je meer reist. De sociale dialoog moet zich toespitsen op het bedenken van een nieuw sociaal plan.’

Denis Pennel ziet in dat plan een rol weggelegd voor private arbeidsbemiddelaars.

‘De combinatie van online platformen, uitzendarbeid, maar ook nieuwe manieren van werken zoals le portage salarial (Frans systeem waarbij men werkt als zelfstandige maar tewerkgesteld is als werknemer, red.) creëren een omgeving waarbinnen loopbanen vorm krijgen en sociale rechten kunnen worden opgebouwd.’

 

arbeidsrelaties vereenvoudigen

Die flexibiliteit is belangrijk, meent Denis Pennel, omdat organisaties vaak heel heterogene arbeidskrachten nodig hebben. “De workforce is vandaag heel divers. In veel bedrijven werken zowel werknemers met contracten van onbepaalde duur, van bepaalde duur, freelancers, consultants, telewerkers,… Die combinatie levert veel expertise op, maar brengt ook risico’s met zich mee. Het arbeidsrecht is nog niet up-to-date met deze nieuwe manier van werken. Ook hier ontstaan grijze zones.’

Bedrijven die private arbeidsbemiddelaars inschakelen om hun workforce vorm te geven, zijn anderen een stap voor, meent Denis Pennel.

‘Bemiddelaars nemen de risico’s van die grijze zones op zich. Zo kan de arbeidsinspectie vandaag het contract van een freelancer die beschikt over een e-mailadres van het bedrijf ‘herkwalificeren’ als een contract van onbepaalde duur. HR heeft er alle belang bij om zulke risico’s te beperken door de arbeidsrelatie zo eenvoudig mogelijk te maken. En dat is net de taak van arbeidsbemiddelaars.’


 

disclaimer 
Randstad vindt het als grootste human resources-dienstverlener van het land belangrijk om op deze blog arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken aan bod te laten komen. Dit wil niet zeggen dat we automatisch de standpunten onderschrijven van de specialisten die in onze publicaties het woord nemen.