een opleidingsplan, hoe start u daar mee?

Een goed opleidingsplan maakt uw onderneming niet alleen sterker, het maakt ze ook aantrekkelijker als werkgever. Maar wat houdt zo'n opleidingsplan in? Waar begint u? En hoe krijgt u uw medewerkers mee?

‘Een goed opleidingsplan sluit aan bij de ontwikkelbehoeften van de medewerkers én de strategische doelstelling van de organisatie. De bedoeling is dat mensen groeien en vooruitgaan zodat de onderneming de vooropgestelde resultaten haalt’, zegt Bianca Reuse, Learning & Development Manager bij Randstad Group.

Maar er is meer dan dat: onderzoek naar wat ondernemingen aantrekkelijk maakt als werkgever leert ons dat kwalitatieve opleiding een belangrijke bouwsteen is van de employer brand.

Met Bianca Reuse overlopen we vijf tips die u op weg zetten om een opleidingsplan op maat van uw onderneming op te stellen.

 

start vanuit de strategie...

Wanneer de strategische doelstellingen voor het komende jaar vastgelegd zijn en het senior management die vertaald heeft in concrete doelstellingen voor divisies en regio's, kan u nagaan hoe Learning & Development kan bijdragen. 'Wij kijken bijvoorbeeld samen met de mensen in de business waarin de medewerkers zich moeten ontwikkelen, en hoe we hen daar het best in ondersteunen’, illustreert Bianca Reuse.

 

...maar vergeet de continuïteit niet 

Niet alle opleidingen zijn gericht op de strategische doelstellingen. Er zijn ook opleidingsplannen voor nieuwe medewerkers nodig. Die zijn bedoeld om de kwaliteit en continuïteit van de business te verzekeren. Ook al zijn die veel meer standaard dan de opleidingen gericht op verandering, vergeet niet ook die trajecten regelmatig kritisch te evalueren en bij te sturen.

 

anticipeer op weerstand 

Leren is veranderen, en veranderen wekt weerstand op. U kan anticiperen op die weerstand, zo legt Bianca Reuse uit. ‘Kadering is het halve werk. Wanneer je duidelijk maakt waarom een leeractie belangrijk is, dan verdwijnt de weerstand vaak meteen en heb je een grotere buy-in.’

 

blijf opleiden, ook als het druk is

Elke L&D-manager krijgt te maken met de druk van het moment: medewerkers annuleren hun inschrijving voor een opleidingen omdat het gewoon te druk is om er tijd voor vrij te maken. Ook Bianca Reuse kent het fenomeen: ‘We dringen er wel telkens op aan om de opleidingen zo veel mogelijk ook in piekperiodes te volgen, omdat het belangrijk is voor je ontwikkeling en het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van je werk. Bovendien kost annuleren ook geld. En je ziet een effect op langere termijn als mensen vanwege de druk minder opleidingen volgen. Daarom stimuleren we onze managers om op langere termijn te kijken, want dat is in het voordeel van de mensen, het team én het bedrijf.’

 

geef aandacht aan persoonlijke ontwikkeling

De organisatie heeft ontwikkelbehoeften, maar ook de medewerker heeft die. Bij Randstad Group maakt Bianca Reuse bijvoorbeeld een onderscheid tussen de verplichte opleidingen en een aanbod waarmee de organisatie het levenslang leren van de medewerkers ondersteunt. ‘Daarbij vertrekken we vanuit de ontwikkelingswensen van de medewerkers zelf. We houden rekening met leerstijlen, methodes en nieuwe (technologische) ontwikkelingen, zodat elke generatie blijvend investeert in haar persoonlijke groei.’

 

 


disclaimer
Randstad vindt het als grootste human resources-dienstverlener van het land belangrijk om op deze blog arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken aan bod te laten komen. Dit wil niet zeggen dat we automatisch de standpunten onderschrijven van de specialisten die in onze publicaties het woord nemen.