ziekte en ongeval

ziekte en ongeval

Ziekte
Arbeidsongeval
Ongeval op weg van/naar het werk


Ziekte


Arbeiders

Minder dan 1 maand anciënniteit
Het ziekenfonds betaalt een uitkering voor de volledige duur van de ziekte. Duurt de ziekte minder dan 14 dagen, dan wordt de eerste dag niet betaald (carensdag).

Vanaf 1 maand anciënniteit
Tijdens de duur van het contract
Het uitzendbureau betaalt gewaarborgd loon:
 • de eerste 7 dagen ziekte: 100% van het loon
 • de 7 volgende dagen ziekte: 85,88% van het loon
 • de 16e tot en met de 30e dag ziekte: 25,88% van het loon

Het ziekenfonds betaalt een uitkering:

 • vanaf de 15e dag tot het einde van de ziekte

Na afloop van het contract, mits één maand anciënniteit bij dezelfde gebruiker en hetzelfde uitzendbureau, betaalt het uitzendbureau een aanvulling op de ziekenfondsuitkering tot en met de 30e dag ziekte (te rekenen vanaf de eerste dag); deze aanvulling bedraagt 25,88% van het loon.


Het ziekenfonds betaalt een uitkering tot het einde van de ziekte.


Bedienden

Minder dan 1 maand anciënniteit
Het ziekenfonds betaalt een uitkering voor de volledige duur van de ziekte. Duurt de ziekte niet langer dan 14 dagen, dan wordt de eerste dag niet betaald (carensdag).  

Van 1 tot 3 maanden anciënniteit
Tijdens de duur van het contract

Het uitzendbureau betaalt gewaarborgd loon:

 • de eerste 7 dagen ziekte: 100% van het loon
 • de 7 volgende dagen: 86,93% van het loon
 • de 15e tot en met de 30e dag ziekte: 26,93% van het loon


Het ziekenfonds betaalt een uitkering:

 • vanaf de 15e dag tot het einde van de ziekte
Na afloop van het contract, mits één maand anciënniteit bij dezelfde gebruiker en hetzelfde uitzendbureau, betaalt het uitzendbureau een aanvulling op de ziekenfondsuitkering tot en met de 30e dag ziekte (te rekenen vanaf de eerste dag); deze aanvulling bedraagt 26,93% van het loon.

Het ziekenfonds betaalt een uitkering tot het einde van de ziekte. 

Meer dan 3 maanden anciënniteit (tijdens de duur van het contract)
Het uitzendkantoor betaalt gewaarborgd loon van de 1e dag tot en met de 30e dag ziekte: 100% van het loon.


Arbeidsongeval
Elk ongeval met lichamelijke schade, hoe klein ook, moet worden gemeld aan de Randstad-consultant.

De volgende inlichtingen zijn belangrijk:

 • plaats, datum en uur van het ongeval
 • beschrijving van het gebeurde en de oorzaken
 • opgelopen verwondingen
 • identiteit van de verantwoordelijke van het bedrijf die bijkomende inlichtingen kan geven
 • naam en adres van getuigen.

Voor medische zorgen wendt men zich tot een arts. Opgelet: de werkplaats mag nooit verlaten worden zonder iemand te waarschuwen.

De uitzendkracht bezorgt de Randstad-consultant de eventuele attesten van de kosten die het ongeval heeft veroorzaakt. Randstad heeft als werkgever een verzekering afgesloten tegen de financiële gevolgen van arbeidsongevallen of ongevallen op weg naar en van de werkplaats. Hierdoor is de uitzendkracht ingedekt tegen inkomensverlies en zijn er geen medische kosten te betalen.


Ongeval op weg naar/van het werk
Dezelfde stappen zijn aan de orde als bij een ongeval op de werkplek. Bovendien valt het aan te bevelen een verkeersongeval te laten vaststellen door de federale politie. Men kan ook twee getuigenverklaringen opnemen. Niet vergeten de identiteit en het adres van de getuigen te noteren.