hoeveel mag ik werken als jobstudent?

vanaf 1 januari 2017 mogen studenten 475 uren per jaar werken in plaats van 50 dagen.

Wie een studentenjob uitoefent, mag elk kalenderjaar 475 uur werken tegen verminderde sociale bijdragen. 475 uur, dat komt overeen met zo’n 62,5 volledige werkdagen (van 7,6 uur). Je betaalt enkel een solidariteitsbijdrage, die 2,71% van je brutoloon bedraagt.

let wel op!

Sinds 2019 zijn er verschillen tussen de verschillende regio's.

woon je in Brussel of Wallonië

Per kwartaal mag je niet meer dan 240 uur werken, anders verlies je je kinderbijslag. Die regel geldt niet in de zomermaanden (juli, augustus en september), behalve in het jaar dat je je studies beëindigt.

woon je in Vlaanderen

In Vlaanderen vallen de grens van max 240u werken per kwartaal weg en kan je onbeperkt werken, op voorwaarde dat je maximaal 475u werkt per kalenderjaar


Meer gedetailleerde info kan je terugvinden in onze uitgebreide studentenwetgeving.

 

Wil je weten hoeveel uren je nog mag werken? Check het via Student@work.