moeten mijn ouders nu meer belastingen betalen?

Dat hangt af van hoeveel je verdient. Als je meer dan een bepaald bedrag per jaar verdient, ben je niet meer “ten laste” van je ouders. Per kind dat financieel afhankelijk is van hen, krijgen zij een belastingvermindering.

wanneer blijf ik ten laste van mijn ouders?

Werk je in 2020 als student, dan blijf je fiscaal ten laste van je ouders…

  • …als je in januari 2021 nog steeds deel uitmaakt van het gezin. Dat betekent dat je bij je ouders moet wonen. Zit je op kot of verblijf je elders wegens ziekte? In dat geval wordt ook verondersteld dat je thuis woont;
  • …als je netto belastbare inkomen in 2020 maximum 3.380 euro is. Voor studenten met een alleenstaande ouder is dit maximum 4.880 euro.

 

 

Meer weten?

Over studenten ten laste (FOD Financiën)

Over nettobestaansmiddelen (via FOD Financiën)

Over belastingaangifte (FOD Financiën)