detail

terug naar lijst
22-12-2010

Grenzen voor loonbeslag en overdracht 2011

Voor 2011 en op basis van het Koninklijk Besluit van 8 december 2010  (B.S. van 16 december 2010) zijn de bedragen (of loondrempels) voor de berekening van de delen die voor beslag of overdracht vatbaar zijn, als volgt vastgesteld:

De vermindering wegens een kind ten laste wordt op 62 EUR gebracht.

De nieuwe bedragen van de delen die vatbaar zijn voor beslag of overdracht zoals vastgesteld in bovenstaande tabel moeten in aanmerking worden genomen voor alle betalingen vanaf 1 januari 2011, zelfs als ze betrekking hebben op lonen van vóór 1 januari 2011.

Voor de lonen van januari 2011 die vervroegd betaald werden vóór 1 januari 2011 gelden daarentegen de oude grenzen.

Bron: Koninklijk besluit van 8 december 2010 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek (BS van 16 december 2010)

terug naar lijst