privacyrechtenuitoefenen.

Mijn identiteit

dit is het nummer op de achterkant van je identiteitskaart.

Ik wil volgend recht uitoefenen (vink het gewenste vakje aan)

De gevolgen zijn verschillend naargelang mijn situatie:de gegevens van mijn actief bemiddelingsdossier bij Randstad zullen worden gewist, inclusief mijn online profiel op my Randstad.ik heb in het verleden als uitzendkracht of huishoudhulp gewerkt voor Randstad:de gegevens van mijn actief bemiddelingsdossier bij Randstad zullen worden gewist. De gegevens van mijn tewerkstellingsdossier kunnen om wettelijke redenen niet worden verwijderd en zullen door Randstad worden bijgehouden tot 10 jaar na het einde van mijn tewerkstelling. Mijn online profiel op my Randstad wordt niet afgesloten maar beperkt tot de gegevens in "mijn documenten" zodat ik toegang blijf hebben tot al mijn tewerkstellingsdocumenten.ik ben op dit ogenblik als uitzendkracht of huishoudhulp aan het werk voor Randstad:dit heeft dezelfde gevolgen als wanneer ik in het verleden heb gewerkt voor Randstad (zie hiervoor). Wanneer ik voor deze optie kies heeft dit echter eveneens tot gevolg dat ik ook niet meer verder kan blijven werken via Randstad. Indien ik toch verder wil blijven werken, wacht ik beter met mijn aanvraag tot na afloop van mijn tewerkstelling. In afwachting daarvan kan ik in mijn online profiel op my Randstad alvast zelf mijn toestemming intrekken om e-mails en sms'en te ontvangen met werkaanbiedingen. Ik kan ook aan mijn consultant vragen om in mijn dossier reeds te noteren dat ik in de toekomst niet meer wens bemiddeld te worden.
Het bezwaar om mijn persoonsgegevens te gebruiken voor direct marketing kan ik zelf uitoefenen in mijn online profiel op my Randstad waar ik zelf zonder tussenkomst van Randstad mijn toestemming voor het ontvangen van marketingacties per e-mail of sms kan beheren.