randstad,

en wel hierom.

opleidingen.

“Binnen het project  'HUMAN FORWARD via opleidingen' wil Randstad Group Belgium de medewerkers ondersteunen bij de implementatie van nieuwe digitale tools, alsook leidinggevenden ondersteunen in hun coaching- en leiderschapsvaardigheden. Deze opleidingen worden onder meer mogelijk gemaakt door steun van de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.”

Bij Randstad ben je bezig met een maatschappelijk relevante activiteit: werk. Alles wat met de arbeidsmarkt te maken heeft passeert de revue. Jobs en kandidaten zoeken, contact houden met bedrijven, communiceren, opleiding aansturen en 1001 andere dingen.

Randstad is bezig met de persoonlijke ontwikkeling van de eigen werknemers. We helpen je jouw ambities te realiseren en ondersteunen je met opleidingen en een helder loopbaantraject. 

In 2020 werd Randstad voor het derde jaar op rij Top Employer. Het Top Employer Institute bekroonde ons o.w.v. ons sterk HR-beleid dankzij ons uitgebreid onboarding programma voor nieuwe werknemers, onze compensation & benefits en ons beleid rondom welzijn.

 

wat we doen is helder.

We zetten ons in voor de belangen van alle betrokken partijen (kandidaat, uitzendkracht, werkgever, opdrachtgever, medewerker, manager, aandeelhouder, vakbonden...)

hoe we dat doen.

Hoe we dat doen, wordt bepaald door onze manier van denken en handelen. Ons dagelijks gedrag wordt gekenmerkt door volgende waarden:

  • kennen: Ken je klant, ken je kandidaat, ken je markt, je job, ken jezelf en de mensen uit je omgeving. Bouw je expertise op en gebruik de expertise die in onze organisatie aanwezig is.
  • dienen: Stel je dienstbaar op, overtref de verwachtingen van je klant of je kandidaat.
  • vertrouwen: Stel je positief op en geloof in jezelf, de anderen en in Randstad, wees respectvol naar alle partijen.
  • de simultane behartiging van de belangen van alle partijen: Wij zien het bredere kader en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ernstig. Onze activiteiten komen de maatschappij in zijn geheel ten goede.
  • streven naar perfectie: We proberen steeds correct te werken, als we fouten maken lossen we die snel op. We verbeteren en innoveren voortdurend. Het betekent niet dat we wachten met handelen of tijd verliezen tot alles perfect is.

even divers als de samenleving.

Diversiteit staat bij Randstad continu voorop. Ons uitgangspunt daarbij is : onze samenleving verandert – en hoe sterker onze werkomgeving de buitenwereld weerspiegelt, hoe meer succes we in die wereld kunnen boeken.

Randstad doet er alles aan om een gevarieerd personeelsbestand te realiseren. In de overtuiging dat een afspiegeling van de samenleving bijdraagt aan een van onze strategische bouwstenen – “de beste mensen” - selecteren we talent zonder onderscheid naar ras, huidskleur, sekse, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, leeftijd, politieke overtuiging, land van oorsprong, handicap of sociale achtergrond. Gelijke behandeling is een vanzelfsprekend onderdeel van onze cultuur.

werken bij randstad.

Wil je ook ontdekken hoe goed het voelt
om bij een Top Employer te werken?