gezocht: Leo's en Lea's!

Het aantal 65-plussers dat bijklust, is de afgelopen vijf jaar met bijna de helft gestegen. Dat blijkt uit cijfers van human resources-dienstverlener Randstad. Dit jaar gingen bij Randstad al 820 mensen ouder dan 65 aan de slag, onder wie zelfs enkele 80-plussers. Vijf jaar geleden waren dat er in dezelfde periode nog maar 553. Ook sectorfederatie van hr-dienstverleners Federgon geeft aan dat het aandeel werkende 65-plussers stelselmatig toeneemt.

steeds meer 65-plussers aan de slag als uitzendkracht

babyboomers

Randstad ziet enkele belangrijke redenen voor de stijging:

Er is sprake van een ander consumptiepatroon bij gepensioneerden. De generatie die nu op pensioen is, is geboren na WO II. Deze mensen groeiden op in de consumptiemaatschappij, in tegenstelling tot hun ouders, die nog heel sober leefden en gemiddeld rond kwamen met het pensioen. Het loon dat ze na hun pensioen inleveren, willen ze graag compenseren door een paar dagen in de week wat te gaan bijklussen.

Een tweede belangrijke reden is de aangepaste wetgeving. Die heeft de drempels om te werken na het pensioen stelselmatig weggenomen de voorbije 10 jaar. Sinds 1 januari 2015 mogen gepensioneerden zelfs onbeperkt bijverdienen. Bovendien is het systeem van de flexijobs ook toegankelijk voor gepensioneerden.

Tot slot is er door de conjunctuur een enorme schaarste op de arbeidsmarkt. Dat betekent dus ook dat werkgevers nood hebben aan extra mensen en dat steeds meer werkgevers er helemaal voor open staan om 65-plussers in te schakelen.


gezocht: Leo's en Lea's!

Leo Verworst (78) genoot 13 jaar geleden wel enkele weken van zijn pensioen, maar wilde daarna terug aan de slag. Hij werkt vandaag in het magazijn bij Post NL. Daar zijn ze nu op zoek naar nog andere Leo's en Lea's.

"Stoppen is niet aan de orde van de dag. Ik wil blijven werken voor het sociale contact en om positief in het leven te staan. Hoe langer mijn carriere duurt, hoe liever ik het heb. Mijn advies? Tracht zo lang mogelijk actief te blijven. Hoe langer je actief blijft, hoe beter je je voelt in de maatschappij.", aldus Leo Verworst.

 

 

tags: nieuws