studentenarbeid-bw

Dat corona grote gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt wordt intussen door niemand meer betwist. Dat is uiteraard ook zo voor studentenarbeid. Tijdens de voorbije paasvakantie stortte de studentenarbeid nagenoeg volledig in elkaar met een daling met maar liefst 66%.

 

De maanden nadien was er sprake van een sterke heropleving naarmate de lockdown meer werd versoepeld. Zo was de daling in de loop van de maand mei in vergelijking met mei 2019 een stuk beperkter maar toch nog steeds meer dan 20%.  Voor deze zomer schatten we voorlopig de daling op zo’n 20%.

Uiteraard zijn er in deze veel onzekerheden. De daling van de studentenarbeid kan zowel tot uiting komen in lager aantal koppen als in een lager gemiddeld aantal gepresteerde uren en in een combinatie van beiden.  Als we uitgaan van een gemiddeld zelfde aantal uren per student zou de daling deze zomer neerkomen op iets minder dan 100.000 studenten. Vorig jaar waren er tijdens de zomer maar liefst 466.000 studenten aan het werk (cijfers RSZ 2020) een nieuw record. 20 % van dit aantal bedraagt afgerond 93.000 studenten die dit jaar tijdens de zomer geen studentenbaan zullen bemachtigen.

 

het record van 2019

De recent gepubliceerde cijfers van de RSZ rond studentenarbeid in 2019 bevestigen globaal de resultaten die al door Randstad Research werden bekendgemaakt enkele weken geleden. Randstad meldde dat 2019 nog maar eens een recordjaar was voor studentenarbeid.  Dat blijkt nu ook uit de cijfers van de RSZ. Het recordaantal studenten aan het werk tijdens het jaar 2018 - 545.000 - werd nog eens scherper gesteld met 16.000 eenheden. Vorig jaar werkten dus maar liefst 561.000 studenten.

Randstad Research stelde ook dat de typestudent niet meer alleen tijdens de zomer werkt maar gedurende het ganse jaar.  Maar liefst 74 % van de werkende studenten werkten zowel tijdens de zomer als tijdens het schooljaar. Slechts 15% werkte alleen tijdens de zomer en 11 % alleen tijdens het schooljaar. Deze cijfers wijken iets af van deze van de RSZ. Hier is de verdeling 62% zowel zomer als schooljaar, 21% enkel tijdens de zomer en 17% enkel tijdens het schooljaar. Het verschil is wellicht te wijten aan het feit dat Randstad alle studentenarbeid meeneemt (ook deze zonder contract). Maar ook bij de RSZ is de tendens klaar en duidelijk. Een grote meerderheid van de studenten (bijna twee op drie) werkt niet meer alleen tijdens de zomer.

tabel aantal studenten aan het werk

Bron: RSZ kerncijfers s tudentenarbeid 2020

2012 442.000
2013 447.000
2014 460.000
2015 479.000
2016 502.000
2017 523.000
2018 545.000
2019 561.000