zorgberoepen-research
zorgberoepen-research

In tijden van crisis daalt de werkgeversaantrekkelijkheid van bedrijven. Uit een nieuwe onderzoeksnota van Randstad Research blijkt dat dit ook opgaat voor beroepen. Zorgberoepen zijn daarbij erger geïmpacteerd door de coronacrisis dan niet-zorgberoepen. Bij zeven van de tien zorgberoepen bedraagt de daling inzake aantrekkelijkheid ten minste 10%. Bij de niet-zorgberoepen is dat slechts één op tien. Het loon is, net zoals in de studie van 2011 en 2018, nog steeds de belangrijkste bouwsteen om een job aantrekkelijk te vinden.

De voorbije twee jaar is de aantrekkelijkheid van beroepen duidelijk afgenomen. Van de twintig geselecteerde beroepen (tien zorg- en tien niet-zorgberoepen) kon geen enkel beroep een positieve
ontwikkeling optekenen. De tien weerhouden zorgberoepen kennen een daling inzake aantrekkelijkheid van gemiddeld 12.1 pp. Bij de niet-zorgberoepen bedroeg de daling gemiddeld 7 pp.

De beroepen die het sterkst gedaald zijn inzake aantrekkelijkheid zijn farmacoloog (24 pp.), apotheker(es) (17 pp.), professor (16 pp.), vroedkundige (16 pp.), verpleegkundige en dokter (beide 13 pp.). Ook andere zorgberoepen zoals chirurg (12 pp.) en bejaardenverzorg(st)er (10 pp.) dalen meer dan 10%.

quote icon

De trend is heel duidelijk. Alle geselecteerde beroepen zijn in 2020 minder aantrekkelijk dan in 2018. Omdat de aantrekkelijkheid van een beroep niet snel wijzigt, is er een grote aanwijzing dat deze daling er is gekomen onder invloed van de coronapandemie en de eerste lockdown.

Jan Denys, woordvoerder en arbeidsmarktdeskundige bij randstad.

aantrekkelijk loon belangrijkste bouwsteen van een aantrekkelijke job

Conform met de jaarlijkse studie naar de meest aantrekkelijke werkgever in België onderzocht Randstad Research ook waarom men een bepaald beroep al dan niet aantrekkelijk vindt. Respondenten konden
duizend punten verdelen over vijftien verschillende bouwstenen. De coronapandemie heeft er niet voor gezorgd dat de Belgische werknemers op dit vlak andere voorkeuren hebben ontwikkeld: een aantrekkelijk loon, een goede balans werk-privé, goede arbeidsomstandigheden, werkzekerheid en afwisseling (6,5) vormen net zoals in 2011 en 2018 de top vijf.

dalende aantrekkelijkheid arbeidsomstandigheden wegen op imago zorgberoepen

De evolutie bij de bouwstenen per beroep geeft een meer genuanceerd beeld. De dalende aantrekkelijkheid van beroepen hangt blijkbaar sterk samen met de afgenomen aantrekkelijkheid van de
arbeidsomstandigheden, loon en balans werk-privé. Zowel bij zorg als niet-zorgberoepen is er voor deze bouwstenen een gemiddelde daling. Alleen bij de bouwsteen arbeidsomstandigheden is deze echter meer
uitgesproken bij de zorg dan bij de niet-zorgberoepen.

Twee bouwstenen laten zelfs een positieve evolutie zien. Zowel inzake afwisseling als inzake uitdaging scoren beroepen nu gemiddeld beter dan twee jaar geleden. Ook in deze is er weinig verschil tussen zorg
en niet-zorgberoepen. Maar de stijging van de aantrekkelijkheid van deze bouwstenen was niet voldoende om de globale aantrekkelijkheid van de onderzochte beroepen te verbeteren.

quote icon

Het feit dat het imago van zorgberoepen sterker heeft geleden onder de coronacrisis dan niet-zorgberoepen is, gezien hun maatschappelijk belang, een reden voor bezorgdheid. Onze bevraging geeft aan dat vooral de
arbeidsomstandigheden hiervoor verantwoordelijk zijn. Met een extra bonus alleen zal dit wellicht niet kunnen verholpen worden.

Jan Denys

impact corona op zorgberoepen.

donwload de studie