https://www.randstad.be
https://www.randstad.be
Over uitzendwerk bestaan nog veel vooroordelen. Zo zien heel wat mensen uitzendkrachten als kneusjes die zich laten uitbuiten door bedrijven die hen geen vast contract willen aanbieden. Een studie uit 2017 door marktonderzoeksbureau Ipsos in opdracht van Federgon bij 10.000 uitzendkrachten bewijst het tegendeel. De 656.281 uitzendkrachten die in 2017 aan de slag waren, vormen net een mooie doorsnede van de huidige arbeidsmarkt: van jobstudenten tot vijftigplussers.

We zetten de zes hardnekkigste mythes (en alle redenen waarom ze niet kloppen) hieronder op een rijtje:
 

mythe 1: uitzendarbeid is er alleen voor jobs die niemand wil doen

Is interimarbeid synoniem met vuil of gevaarlijk werk, op gekke uren? Nee hoor: twee derde van de uitzendkrachten werkt gewoon tijdens de kantooruren. Het gaat om heel uiteenlopende jobs, met een overwicht in de dienstensector (62%) en de industrie (28%). Typische interimjobs zijn bijvoorbeeld magazijnier (12%), administratief medewerker (21%) of verkoper (17%). Met een tevredenheidspercentage van 86% zijn interimmers trouwens allesbehalve ongelukkig. 82% zou uitzendwerk zelfs aanraden aan vrienden of familie.

mythe 2: uitzendarbeid is alleen voor laaggeschoolden

Lang niet alleen laaggeschoolden kloppen aan bij een interimkantoor: bijna een derde (31,5%) heeft een diploma hoger onderwijs. Daarnaast volgde 16% van de uitzendkrachten een extra opleiding in 2017 – in onder meer preventie, logistiek of administratie.
De redenen om voor uitzendwerk te kiezen, zijn dan ook heel divers. Er vallen vijf belangrijke categorieën te onderscheiden:

 • 7% is op zoek naar nuttige werkervaring: ervaringzoekers
 • 10% wil snel aan de slag: jobhunters
 • 14% kan wel een extra zakcentje gebruiken: bijverdieners
 • 33% is op zoek naar vast werk: stabiliteitzoekers
 • 35% doet uitzendwerk tijdens de studies: jobstudenten

mythe 3: uitzendarbeid biedt geen uitzicht op een vaste job

Verklein je de kans op een vaste job door interimwerk? Het tegendeel is waar. Twee derde van de uitzendkrachten heeft binnen een jaar een vast contract beet.

Voor heel wat bedrijven is interimarbeid het belangrijkste aanwervingskanaal: 41% van de vast aangenomen werknemers was voordien aan de slag als uitzendkracht – vaak bij hetzelfde bedrijf. Interimwerk speelt dus net een belangrijke transitierol als opstapje naar vast werk.

mythe 4: uitzendarbeid ondermijnt de werkzekerheid

Niet iedereen is op zoek naar werkzekerheid: 29% van de uitzendkrachten wil geen vast werk. Voor hen is net de flexibiliteit die een interimjob biedt belangrijk.  Hetzelfde geldt voor bedrijven: zij willen personeel flexibel inzetten op piekmomenten, voor een vervanging, bij outsourcing, ….

Een derde van de bedrijven maakte het laatste jaar gebruik van uitzendkrachten. Interimarbeid speelt dus wél een belangrijke rol wanneer het gaat over het activeren van mensen op de arbeidsmarkt (zie ook mythe 5).

mythe 5: uitzendarbeid biedt mensen geen (toekomst)kansen

Rijd je jezelf als interimmer vast? Nee: uitzendwerk is voor heel wat kwetsbare bevolkingsgroepen net de cruciale hefboom om opnieuw een actieve rol te spelen op de arbeidsmarkt:

  • 19% van de uitzendkrachten was voordien werkloos.
  • 20% van de uitzendkrachten heeft een migratieachtergrond.
  • 22% van de uitzendkrachten is laaggeschoold.
  • 11,4% van de uitzendkrachten is vijftigplusser.


Bovendien boort de uitzendsector almaar vaker reserves aan van inactieve groepen zoals gepensioneerden, huismannen en -vrouwen en leefloners. Dat activerende karakter blijkt ook uit het feit dat in 2017 ruim 4300 uitzendkrachten uit Afghanistan, Irak en Syrië aan de slag waren.

mythe 6: uitzendarbeiders hebben niet dezelfde rechten als vaste medewerkers

Klopt niet. Als uitzendkracht heb je een volwaardig sociaal statuut en geniet van dezelfde voordelen als andere werknemers met een vast contract. Zo heb je evengoed recht op wettelijk pensioen, vakantiegeld, loon naar werk en een arbeidsongevallenverzekering.

Kortom: uitzendwerk minderwaardig? Allesbehalve. Er bestaat niet zoiets als dé uitzendkracht of dé specifieke interimjob.

Zin om snel aan de slag te gaan? Aankloppen bij Randstad is een goed begin. We hebben je heel wat te bieden.