https://www.randstad.be
https://www.randstad.be

De Randstad-business principles zijn onze kernwaarden. Van Randstad-medewerkers wordt verwacht dat ze zich hiernaar gedragen in de omgang met werkrelaties. Een (vermoeden van) schending kan vertrouwelijk besproken worden via het plaatselijk Randstad-management of via de Randstad-ombudsdienst.

Integriteit en respect voor de mensenrechten zijn essentieel voor Randstad. De Randstad-business principles steunen op een aantal kernwaarden: samen vormen ze een leidraad om te doen wat goed is. Randstad kiest voor een positieve en actieve dialoog met de hele uitzendsector In de omgang met kandidaten, leveranciers, klanten en andere partners streeft Randstad ernaar om de business principles na te leven.

wat zijn de Randstad-kernwaarden?

KennisRandstad heeft kennis van zaken: we kennen onze klanten, hun bedrijven, onze kandidaten en onze activiteiten.

Dienstverlening Randstad streeft naar een uitstekende dienstverlening die de eisen van de sector overstijgt.

Vertrouwen en respectBij Randstad waarderen we onze relaties en behandelen we mensen goed.

Diversiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheidDe activiteiten van Randstad moeten de volledige samenleving ten goede komen. We hechten belang aan diversiteit en discrimineren niemand.

Streven naar perfectieBij Randstad proberen we altijd te verbeteren en te innoveren. We zijn er om onze klanten en kandidaten tevreden te stellen bij alles wat we doen. Tot in het kleinste detail.