https://www.randstad.bemantelzorger
https://www.randstad.bemantelzorger
Als alles vlot verloopt, wordt mantelzorgverlof binnenkort erkend als thematisch verlof. Met andere woorden, mantelzorgers mogen hun carrière tijdelijk on hold zetten. En ze hebben recht op een uitkering.

zorg en werk combineren

Mantelzorgers beamen het: mensen in nood helpen, geeft veel voldoening. Maar mantelzorg combineren met een loopbaan is erg zwaar. Tot voor kort nam je dan tijdskrediet op. Helaas heeft niet iedere werknemer daar recht op. Bovendien neemt de aanvraag veel tijd in beslag en gelden er strenge voorwaarden. De thematische verloven bieden een uitkomst met soepelere voorschriften, een hogere uitkering en een kortere maximale tijdsduur.

mantelzorgverlof aanvragen

Het koninklijk besluit dat mantelzorg officieel erkent, zit in de pijplijn. Waarmee hou je als mantelzorger én werkgever beter nu al rekening?

  • Het ziekenfonds moet je erkennen als mantelzorger. Zodra het KB is goedgekeurd, kun je een aanvraag indienen.

  • De zorgvrager hoeft geen gezins- of familielid te zijn. Een nauwe, affectieve of geografische relatie is voldoende.

  • Een voltijdse werknemer mag één maand volledig of twee maanden deeltijds (1/2 of 1/5) mantelzorgverlof opnemen. Werk je deeltijds? Dan moet je sowieso kiezen voor een volledige werkonderbreking. 

      

Tip: Bespreek de optie mantelzorgverlof met je werkgever. Bekijk samen de gevolgen en oplossingen. Zo blijft je werkrelatie gezond.

Heb je in je bedrijf een werknemer die ook zorgdrager is? Onderzoek als werkgever de mogelijkheden van mantelzorgverlof en stel het zelf voor.

Je brengt je werkgever minstens zeven dagen op voorhand schriftelijk op de hoogte.

mantelzorgers staan niet in de kou

Het nieuwe thematische verlof motiveert mensen om hulpbehoevenden te helpen. Door de vergrijzing en een nijpend tekort aan zorgpersoneel, hangen steeds meer zorgvragers af van de goodwill van anderen. Je job stopzetten om iemand te verzorgen, is een enorme stap, ook al is het maar tijdelijk. Dankzij het nieuwe koninklijk besluit staan mantelzorgers er niet alleen voor.

  • Door de ontslagbescherming kan een werkgever een mantelzorger niet ontslaan tot drie maanden na de einddatum van het verlof. Tenzij het om een dringende reden is.

  • Je krijgt een uitkering van de RVA. Het bedrag moet nog worden bepaald in een KB. En anders gelden dezelfde bedragen als bij de andere thematische verloven.

  • Je pensioen komt niet in het gedrang. Maar het heeft wel een invloed op je vakantiedagen. En in de meeste sectoren ook op je eindejaarspremie.

vragen over mantelzorg?

Heb je vragen over mantelzorg? Of heb je een werknemer die de zorg voor een ander combineert met een carrière? Op de site van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg vind je meer informatie.

Op zoek naar een job die de flexibiliteit biedt?