conflict-manager

Heb je een stevig conflict met jouw baas? Een conflict met je manager voelt vaak aan als dansen op een slappe koord: één ernstige misstap en misschien is het wel over en uit. 
Volg de richtlijnen hieronder en je hoeft nooit te vrezen voor je baan!

1. welk soort conflict?

Stel jezelf eerst deze vraag: gaat het hier om een relatieconflict of een prestatieconflict? Het geschil in de juiste context plaatsen helpt je namelijk om verder te kijken dan je gevoel van 'ik tegen mijn baas'. Relatieconflicten kunnen lastig zijn, maar probeer eens het standpunt van je manager in te nemen en vraag hem of haar om de zaken vanuit jouw perspectief te bekijken. Gaat het om een prestatieconflict? Zorg dan dat je begrijpt wat er van je wordt verwacht en kaart de hindernissen op de weg naar je doelen duidelijk aan. 


2. wees constructief

Vergeet niet dat je manager dit conflict echt wil oplossen. Iemand aanwerven, opleiden en inwerken is namelijk duur. Bovendien meten bedrijven de prestaties van hun managers vaak af aan het personeelsverloop. Houd dus in je achterhoofd dat jullie allebei een positieve werkrelatie willen. Eigenlijk hebben jullie best veel met elkaar gemeen. 


3. let goed op jouw taalgebruik

Taal is belangrijk. Net als bij conflicten met collega's moet je alles precies verwoorden. Probeer concrete gebeurtenissen en gedragingen te beschrijven. Vermijd taal die verband houdt met de persoonlijkheid van je baas. Jij bent een professional, net als je manager, en jullie proberen om samen een werkprobleem op te lossen. Je taalgebruik en je houding moeten dan ook bij die situatie passen.
 

4. zoek een oplossing die voor jullie beiden werkt!

Tot slot is het de bedoeling een oplossing te bedenken waar beide partijen zich in kunnen vinden. Nadat je hebt besproken wat er is gebeurd, ga je over naar de verwachtingen. Wat zal er in de toekomst veranderen? Zorg ervoor dat je duidelijk weet welke stappen jij en je manager willen zetten om jullie relatie weer op het goede spoor te krijgen en zulke conflicten voortaan te vermijden. Maak bovendien een afspraak om later samen te bekijken hoe goed jullie op weg zijn om dit doel te bereiken. 

Denk eraan: zonder duidelijke verwachtingen houden de problemen gegarandeerd aan.
Het is niet meer dan normaal dat er op het werk conflicten ontstaan, maar wat echt telt is dat je ze doeltreffend oplost. 


Als je onze tips toepast, ben je klaar om beter met deze uitdagingen om te gaan. Meer nog: voortaan ben je uitstekend gewapend om conflictsituaties aan te pakken op een manier waar je baas alleen maar bewondering voor kan hebben.

Kom je er ondanks deze tips toch niet uit? Sleept het conflict al een lange tijd aan? Dan ben je misschien wel toe aan een volgende uitdaging...