Database administrator

3-9-2018 zellik
description de la fonction

- Instaan, op basis van volledige informatie en volgens de overeengenkomen termijn, voor een correcte en
volledige verzameling en/of verwerking en permanente up-to-date houding van de gegevens inzake een
nieuw product, een nieuwe leverancier en/of nieuwe tarieven/condities, teneinde te verzekeren dat deze
gegevens correct, volledig en aangepast zijn aan de interne behoeften.
- Encoderen van de gegevens in de daartoe bestemde Delhaize-systemen, teneinde te verzekeren dat de
gegevens gebruikt kunnen worden in alle toepassingen en systemen van Delhaize.
- Opvolgen, controleren (via controle- of uitzonderingslijst, feedback van de gebruikers,...) en indien nodig
verbeteren van gegevens, teneinde te verzekeren dat de gegevens correct zijn voor alle systemen en/of
gebruikers en dat deze bijgevolg gebruikt kunnen worden.
- Klasseren en aanleveren van informatie in het kader van controles (SOX, audit), teneinde bij te dragen tot het
optimale verloop ervan.
- Specifiek resultaatsgebied voor Data Management Specialist HBC : Encoderen van de promoartikelen op basis
van de itemlijsten aangebracht door de CSS, teneinde te verzekeren dat de gegevens gebruikt kunnen worden
in alle toepassingen en systemen van Delhaize.

vos atouts

- Nauwkeurig werken
- Autonome medewerker
- Klantgerichte medewerker en teamplayer
- Zeer goede keniis van de beide landstalen
- Kennis van SAP is een plus

sommaire
fonction
administrateur de base de données (m/f)
type de job
temps plein
type contrat
jobs temporaires
secteur
commerce de gros et de détail
référence
DUORS-956622
informations de contact
Nathalie en Samara
brussel_681@randstad.be 02 362 04 21
02 362 04 21

informations de l'agence
Brussel Munt
Rue des Princes 8-10
1000 BRUXELLES 1
003222291400
003222291400