https://www.randstad.be
https://www.randstad.be
I wish to terminate my contract. What now? Can my employer terminate the contract?

Yes, that is possible. Normally it is not possible to terminate an employment contract for a specific period prematurely, except during the trial period. However, an exception is made for student jobs. However, in doing so, both you and your employer must take into consideration a number of rules.

I wish to terminate my contract. What now?

As a student you are allowed to terminate your contract for a limited period before it effectively ends, but you must consider a number of conditions.

Are you still in your trial period?

The trial period for student jobs is a minimum of 7 and a maximum of 14 days. Neither you nor your employer are entitled to terminate the employment contract during the first 7 days. As from the 8th to the 14th day you or your employer may terminate the contract without notice or compensation.

Working as a temping student? Then you will generally receive your contracts for a 1-week period. Then the trial period cannot be 7 days. In the case of temping, the trial period is generally 3 days. During this trial period either party is entitled to cancel the employment contract without notice or compensation.

How do you terminate the contract in that case? During the trial period this can be verbally agreed and no formalities are required.

No longer in your trial period?

Wish to terminate your contract for a specific period? Then you need to consider your notice period.

  • This is 1 calendar day, when you have a contract for a maximum of 1 month.
  • If your employment contract lasts for longer than 1 month, then you must respect a notice period of 3 calendar days.

How must this be done? This must always be done in writing. You can hand your notice letter to your employer and ask for a signature of confirmation. The notice period will then start on the following Monday. You may also do this by sending a recorded letter or even using a bailiff.

Can my employer terminate the contract?

Yes, that is possible. But he must respect certain conditions.

Are you still in your trial period?

The trial period for student jobs is a minimum of 7 and a maximum of 14 days. Neither you nor your employer are entitled to terminate the employment contract during the first 7 days. As from the 8th to the 14th day you or your employer may terminate the contract without notice or compensation.

Working as a temping student? Then you will generally receive your contracts for a 1-week period. Then the trial period cannot be 7 days. In the case of temping, the trial period is generally 3 days. During this trial period either party is entitled to cancel the employment contract without notice or compensation.

How do you terminate the contract in that case? During the trial period this can be verbally agreed and no formalities are required.

No longer in your trial period?

After the trial period the employer must respect a notice period of…

  • 3 calendar days, when your employment contract lasts for a maximum of 1 month;
  • 7 calendar days, if your employment contract lasts for longer than 1 month.

In both cases the notice period starts on the Monday after the notification of termination. To do so your employer must send you a letter by registered post or using a bailiff.

kan mijn werkgever het contract verbreken?

Ja, dat kan hij doen. Maar hij moet rekening houden met enkele voorwaarden.

werk je nog op proef?

De proefperiode voor studentenarbeid is minimum 7 en maximum 14 dagen. Tijdens de eerste 7 dagen kan de arbeidsovereenkomst niet verbroken worden, niet door jou en niet door je werkgever. Van de 8e tot de 14e dag kan jij of je werkgever het contract verbreken zonder opzeggingstermijn of –vergoeding.

Werk je als uitzendkracht-student? Dan ontvang je meestal contracten voor 1 week. De proefperiode kan dan geen 7 dagen zijn. Bij uitzendarbeid bedraagt de proefperiode 3 dagen. Tijdens deze proefperiode kunnen beide partijen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding.

Hoe verbreek je dat contract? In de proefperiode kan dat nog mondeling en zijn er geen formaliteiten nodig.

je bent uit je proefperiode?

Buiten de proefperiode moet de werkgever rekening houden met een opzeggingstermijn van…

  • 3 kalenderdagen, als je arbeidsovereenkomst maximum 1 maand duurt;
  • 7 kalenderdagen, als je arbeidsovereenkomst langer dan 1 maand duurt.

De opzeggingstermijn gaat in beide gevallen in op de maandag die volgt op de opzegging. Je werkgever moet je daarvoor een aangetekende brief sturen of het doen via een gerechtsdeurwaarder.